Sênh Lục Vật Lý Lớp 10

Tính gia tốc của xe ô tô

Một ôtô đang chuyển động với tốc độ 10 m/s thì người tài xế tắt máy xe. Hệ số ma sát giữa các bánh xe với mặt đường là 0,1. Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính quãng đường xe đi được tính từ lúc tắt máy cho đến lúc dừng lại.

Vật Lý
Xem thêm