Tính từ ghép trong tiếng Anh

1 241
VnDoc. Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Tính t ghép trong tiếng Anh là gì?
ni dung ng pháp tiếng Anh cho người mt gc, các bn đã được hc các loi t như, danh
từ, động t, tính t, cm danh t, ... Bài viết này chúng ta s tìm hiu thêm v 1 loi t nữa đó là
t ghép. T ghép (phc từ) đưc to thành bng cách ghép các tiếng quan h ng nghĩa vi
nhau v b sung cho nhau. Trong ng pháp tiếng vit, chúng ta 2 loi t ghép bản t
ghép chính và t ghép phụ. trong đó:
T ghép chính: t ghép tiếng chính và tiếng ph b sung nghĩa cho tiếng chính. Tiếng
chính đứng trước, tiếng ph đứng sau.
T ghép ph: Là t ghép không phân ra tiếng chính, tiếng ph. Các tiếng bình đẳng vi nhau.
Tác dng tính t ghép trong tiếng Anh
nh t ghép dùng để b ng cho danh t mà nó đứng trước.
Cách thành lp tình t ghép trong tiếng Anh và cách s dng
3 cách thành lp tính t ghép thông dng nht đó là:
Tính t + Danh t + ed
Tính t + Quá kh phân t (v3/ed)
Phó t + Quá kh phân t (v3/ed)
Tính t + Danh t + -ed (có)
Ví d:
Grey-haired (có tóc màu xám)
Right-angled (có góc vuông)
Strong-minded (có tinh thn rt mnh m)
Slow-witted (chm hiu)
One-eyed (có mt mt)
Tính t + Quá kh phân t: (có ý b động)
Ví d:
Low-paid (được tr tin thp)
Full-grown (phát triển đầy đủ)
Ready-made (được làm sn)
Phó t + Quá kh phân t: (có ý nghĩa b đng)
Ví d:
Well-known (ni tiếng, được nhiều người biết đến)
Well-behaved (được đi x tt)
VnDoc. Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
ill-advised (b xúi by)
Danh t + quá kh phân từ: (cũng mang ý b động)
Ví d:
Home-made (ni hóa)
Wind-blown (b gió cuốn đi)
Silver-palted (m bc)
Tính t + Hin ti phân t: (mang ý ch động)
Ví d:
Good-looking (đẹp)
Close-fitting (bó sát)
Danh t + Hin ti phân t: (mang ý ch động)
Ví d:
Record-breaking (phá k lc)
Heart-breaking (cm động)
Top-ranking (xếp hng đầu)
Phó t + Hin ti phân t: (mang ý ch động)
Ví d:
Long-lasting (lâu dài)
Off-putting (nhô ra)
Far-reaching ( xa)
Danh t + Tính t
Ví d:
Ice-cold (lạnh như đá)
Snow-white (trắng như bông)
Blood-red (đỏ như máu)
Tính t + Tính t
Ví d:
Dead-tired (quá mt mi)
North-west (phía tây bc)
Blue-black (màu xanh đen)
Tính t + Danh t
Ví d:
Red-carpet ( ri thm đ , mang tính trang trng)
Deep-sea (dưi bin sâu)
Full-length (toàn thân)
VnDoc. Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Quá kh phân t ca cm động t.
Ví d:
Stuck-up (t ph)
Run-down (kit sc)
Cast-off (b b rơi, bị vt b)
Nhng cách kết hp khác ca tính t ghép
Ví d:
Hard-up (hết sch tin)
Day-to-day (hàng ngày)
All-out (hết sc)
Well-off (khm khá, khá gi)
So-so (không tt lm)
Per capita (tính theo đầu người)
Hit-or-miss (ngu nhiên)
Touch-and-go (không chc chn)
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/tieng-anh

Cách thành lập tính từ ghép trong tiếng Anh

Bạn đã nghe qua thuật ngữ "tính từ ghép" trong tiếng Anh, vậy tính từ ghép là gì và cách thành lập tính từ ghép như thế nào? Trong bài viết này, VnDoc sẽ giới thiệu với bạn Tính từ ghép trong tiếng Anh vô cùng thú vị. Mời các bạn tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 241
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm