Tổng hợp 400 câu trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000

12 17.577

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12

Phần lịch sử thế giới chiếm khối lượng kiến thức khá lớn và quan trọng trong chương trình Lịch sử lớp 12. Nhằm giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức phần này, VnDoc.com xin giới thiệu tài liệu Tổng hợp 400 câu trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử hiệu quả.

1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

350 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử ôn thi THPT Quốc gia 2018

Đề cương Lịch sử thế giới Ôn thi Đại học

BÀI 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 - 1949)

Câu 1. Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối thắng lợi thuộc về

A. phe Đồng minh.        B. các lực lượng dân chủ tiến bộ

C. Mĩ và Liên Xô.         D. Anh và Pháp

Câu 2. Hội nghị cấp cao ở Ianta sau Chiến tranh thế giới thứ hai kéo dài

A. 8 ngày.         B. 9 ngày.         C. 10 ngày.          D. 11 ngày

Câu 3. Đại diện cho Liên Xô tham dự Hội nghị cấp cao ở Ianta là

A. Thủ tướng Stalin.

B. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Stalin

C. Tổng thống Stalin

D. Chủ tịch Ủy ban Quân đội Stalin

Câu 4. Nước nào sau đây không có mặt ở Hội nghị cấp cao ở Ianta?

A. Anh.           B. Mĩ.            C. Pháp.            D. Liên Xô

Câu 5. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Á, Hội nghị Ianta đã

A. phân công Pháp và Anh phản công tiến đánh Nhật Bản

B. quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật trước khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu

B. quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật khi chiến tranh đang diễn ra ở châu Âu

D. quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật sau khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu

Câu 6. Phạm vi nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô?

A. Đông Đức.       B. Đông Âu.        C. Đông Bec – Lin       D. Tây Đức

Câu 7. Theo thỏa thuận tại Hội nghị Ianta thì hai nước trở thành trung lập là

A. Pháp và Phần Lan.         B. Áo và Phần Lan

C. Áo và Hà Lan.             D. Phần Lan và Thổ Nhĩ Kì

Câu 8. Theo những quyết định của Hội nghị Ianta về phân chia khu vực chiếm đóng, Mĩ không có quyền lợi ở

A. Italia.           B. Nhật Bản.        C. Trung Quốc         D. Bắc Triều Tiên

Câu 9*. Hội nghị Postđam diễn ra vào

A. 17/7/1945.        B. 18/7/1945.        C. 19/7/1945.          D. 21/7/1945

Câu 10*. Tham dự Hội nghị Postđam gồm bao nhiêu nước?

A. 3.              B. 4.               C. 5.                 D. 6

Câu 11. Liên hợp quốc là cơ quan

A. an ninh, đối ngoại của các nước thắng trận

B. duy trì hòa binh, an ninh ở cấp độ khu vực

C. Được thành lập từ ngày 24/10/1945

D. quyền lực, mang tính quốc tế sâu sắc

Câu 12. Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại

A. Paris.          B. London.           C. New York.           D. Đức

Câu 13. Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày

A. 24/10/1945.      B. 25/10/1945.       C. 26/10/1945.          D. 27/10/1945

Câu 14. Để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc, Hội nghị tại Xan Phranxixcô đã diễn ra với sự tham gia của

A. 45 nước.       B. 50 nước.          C. 55 nước.           D. 60 nước

Câu 15. Nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc là

A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào

C. Chung sống hòa bình và có sự nhất trí giữa 5 cường quốc lớn

D. Tôn trọng quyền bình đẳng và chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

Câu 16. Câu nào sau đây sai khi nói về Đại hội đồng Liên hợp quốc?

A. Là cơ quan lớn nhất, đứng đầu Liên hợp Quốc, giám sát các hoạt động của Hội đồng bảo an

B. Họp mỗi năm một kì để thảo luận các công việc thuộc phạm vi Hiến chương quy định

C. Đối với những vấn đề quan trọng, Hội nghị quyết định theo nguyên tắc đa số hai phần ba hoặc quá bán.

D. Hội nghị dành cho tất cả các nước thành viên.

Câu 17. Đâu là nhận xét sai khi nói về Hội đồng bảo an Liên hợp quốc?

A. Là cơ quan chính trị, quan trọng nhất, hoạt động thường xuyên

B. Chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới

C. Chịu sự giám sát và chi phối của Đại hội đồng

D. Có 5 Ủy viên thường trực

Đáp án tổng hợp 400 câu trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000

Tổng hợp 400 câu trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000
Tổng hợp 400 câu trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo!

Đánh giá bài viết
12 17.577
Trắc nghiệm Lịch sử 12 Xem thêm