111 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
111 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Lịch sử 12
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất Việt
Nam khi nào ?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
đáp án c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần th nhất của thực dân Pháp nước ta
giai cấp mới nào được hình thành?
a. Giai cấp sản
b. Giai cấp sản công nhân
đáp án c. Giai cấp công nhân
d. Giai cấp tiểu sản
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, Việt Nam những giai cấp nào?
a) Địa chủ phong kiến nông dân
đáp án b) Địa chủ phong kiến, nông dân, sản, tiểu tư sản công nhân
c) Địa chủ phong kiến, ng dân và công nhân
d) Địa chủ phong kiến, nông n tiểu sản
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam u
cầu bức thiết nhất gì?
đáp án a) Độc lập dân tộc
b) Ruộng đất
c) Quyền bình đẳng nam, nữ
d) Được giảm tô, giảm tức
Câu 5: Mâu thuẫn bản chủ yếu Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn
nào?
a) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa ch phong kiến
b) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp sản
c) Mâu thuẫn giữa công nhân nông dân với đế quốc phong kiến
đáp án d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược tay sai của
chúng
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của
thực n Pháp.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
c. Chịu sự áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến tư sản
dap an d. C a, b c
Câu 7: Những giai cấp bị trị Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc
Pháp là:
a) Công nhân nông dân
b) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
c) Công nhân, nông dân, tiểu sản, sản dân tộc
đáp án d) Công nhân, nông dân, tiểu sản, sản dân tộc, địa ch vừa nhỏ
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong
trào tự giác?
a) Năm 1920 (tổ chức công hội i Gòn được thành lập)
đáp án b) Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c) Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
d) Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh
hướng chính trị sản vào thời gian nào?
a) 1917
b) 1918
c) 1919
đáp án d) 1920
Câu 10: Báo Đời sống công nhân của t chức nào?
a) Đảng hội Pháp
b) Đảng Cộng sản Pháp
đáp án c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp
d) Hội Liên hiệp thuộc địa
Câu 11: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?
a) 1920
đáp án b) 1921
c) 1923
d) 1924
Câu 12: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân
tộc vấn đề thuộc địa khi nào? đâu?
a. 7/ 1920 - Liên
b. 7/ 1920 - Phápđáp án
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
c. 7/1920 - Quảng Châu (Trung Quốc)
d. 8/1920 - Trung Quốc
Câu13: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nh báo hiệu
mùa Xuân"?
a) Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ thắng lợi
b) Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp
c) Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Tháiđáp án
d) Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Câu 14: Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm
nào?
a. 1924
b. 1925đáp án
c. 1926
d. 1927
Câu 15: Nguyễn ái Quốc từ Liên về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời
gian nào?
a. 12/1924đáp án
b. 12/1925
c. 11/1924
d. 10/1924
Câu 16: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản
hoá" khi nào?
a. Cuối năm 1926 đầu năm 1927
b. Cuối năm 1927 đầu m 1928
c. Cuối năm 1928 đầu năm 1929đáp án
d. Cuối năm 1929 đầu m 1930
Câu 17: Tên chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lần thứ nhất
Quảng Châu (tháng 5-1929) gì?
a) Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội
b) Hội Việt Nam cách mạng đồng minh
c) Hội Việt Nam độc lập đồng minh
d) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niênđáp án
Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian o?
a. 12/1927đáp án
b. 11/1926

111 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh tham khảo 111 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án, tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Lịch sử một cách đơn giản hơn. Mời các bạn học sinh thử sức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch  sử lớp 12

Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?

a. 1858-1884

b. 1884-1896

đáp án c. 1896-1913

d. 1914-1918

Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?

a. Giai cấp tư sản

b. Giai cấp tư sản và công nhân

đáp án c. Giai cấp công nhân

d. Giai cấp tiểu tư sản

Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?

a) Địa chủ phong kiến và nông dân

đáp án b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân

c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân

d) Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản

Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?

đáp án a) Độc lập dân tộc

b) Ruộng đất

c) Quyền bình đẳng nam, nữ

d) Được giảm tô, giảm tức

Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?

a) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến

b) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

c) Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến

đáp án d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng

Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.

c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản

Đáp án d. Cả a, b và c

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 111 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
4 2.390
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 12 Xem thêm