Tổng hợp quy tắc viết hoa trong Tiếng Anh

Tổng hợp quy tắc viết hoa trong Tiếng Anh

Quy tắc viết hoa trong Tiếng Anh - tưởng chừng như đơn giản nhưng liệu có chắc các bạn đã nắm vững để giành lợi thế khi làm bài thi viết, đặc biệt trong những kì thi quan trọng như TOEFL, IELTS? VnDoc.com mời các bạn tham khảo tài liệu Quy tắc viết hoa trong Tiếng Anh để có được sự luyện tập và chuẩn bị tốt nhất nhé.

5000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất

Các bước để viết một bài luận tiếng Anh hay

Tổng hợp các bài luận Tiếng Anh theo chủ đề

Luyện viết Tiếng Anh

Danh từ riêng

 • Viết hoa: tên người, địa danh, công ty, quốc gia, ngôn ngữ, tổ chức, sự kiện quan trọng.
 • Viết thường khi tổ chức được nhắc đến một cách gián tiếp.
 • Ví dụ "New York Police Department" được viết hoa nhưng cụm "police department" viết thường trong câu sau: John is an officer with the New York Police Department, the largest municipal police department in the United States.

Tài liệu luyện viết Tiếng Anh

Họ và chức danh trang trọng

 • Viết hoa chức danh khi đứng trước tên, ví dụ từ "President" trong câu sau: We are pleased to introduce President Obama.
 • Viết thường khi chức danh ở phía sau họ tên, ví dụ từ "chairman" ở câu sau: The conference will be led by Bill Gates, the chairman of Microsoft.

Quy tắc viết hoa trong Tiếng Anh

Từ chỉ phương hướng

 • Viết hoa khi sử dụng từ chỉ phương hướng để đến một địa danh, ví dụ từ "East" ở câu sau: Growing up in a military family, Hunter spent many years in the Far East.
 • Viết thường khi nhắc đến phương hướng nói chung, ví dụ từ "north" ở câu sau: The storm is moving north at 17 miles per hour.

Tài liệu luyện viết Tiếng Anh

Ngày, tháng và ngày lễ

 • Viết hoa: ngày trong tuần, tháng, ngày lễ, sự kiện, ví dụ từ "Independent" trong cụm "Independent Day".
 • Viết thường các mùa trong năm, ví dụ "winter".

Luyện viết Tiếng Anh

Câu nói trích dẫn và nhan đề

 • Viết hoa chữ cái đầu của câu nói trích dẫn khi đặt câu nói ấy trong dấu ngoặc kép.
 • Viết hoa ký tự đầu khi trích dẫn tiêu đề sách, phim hay bài hát nhưng viết thường các giới từ và mạo từ trong đó, ví dụ như tiêu đề bộ phim "Dances with Wolves" (Nhảy với những con sói) trong câu sau: Jenny said "Dances with Wolves" is her favorite Kevin Costner movie.

Luyện viết Tiếng Anh

Tên viết tắt các chữ cái đầu và tên đặc biệt khác

 • Viết hoa các từ được tạo từ chữ cái đầu của một cụm từ (ví dụ: NATO, AIDS), hoặc các chữ cái đầu của một cụm từ, ví dụ "NBC' là viết tắt của "National Broadcasting Company"
 • Phần lớn các từ phái sinh (từ tạo ra bởi một từ gốc) không cần thiết phải viết hoa, ví dụ như từ "penicillin" trong câu "The Penicillium fungus is used to make penicillin".
Đánh giá bài viết
1 1.362
Luyện thi TOEFL Xem thêm