Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 10

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 10 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô cùng các em học sinh, nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Lịch sử 8 bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Câu 1: Thực dân Anh tiến hành “Chiến tranh thuốc phiện” mở đầu cho phương Tây xâm lược Trung Quốc vào năm nào?

A. 1840- 1842

B. 1840- 1841

C. 1840- 1844

D. 1841- 1842

Câu 2: Đế quốc nào là nước đầu tiên chiếm Trung Quốc

A. Pháp

B. Anh

C. Mĩ

D. Đức

Câu 3: Trung Quốc Đồng Minh Hội được thành lập năm nào?

A. 5- 1905

B. 8- 1906

C. 8- 1904

D. 8- 1905

Câu 4: Cách mạng Tân Hợi kết thúc vào ngày nào?

A. 1/1923

B. 7/1922

C. 2/1922

D. 3/1923

Câu 5: Kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi

A. Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.

B. Thành lập chế độ Cộng Hòa, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Trung Quốc.

C. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á

D. A, B, C đúng

Câu 6. Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:

A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.

B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.

C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.

Câu 7. Nguyên nhân nào dưới đây khiến các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?

A. Trung Quốc là nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên.

B. Chế độ phong kiến mục nát.

C. Có nền văn hóa lâu đời và phát triển rực rỡ.

D. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây và yêu cầu về thị trường thuộc địa.

Câu 8. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

Câu 9. Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

B. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản.

Câu 10. Vùng nào của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Nhật?

A. Bắc kinh

B. Đài Loan và Đông Bắc Trung Quốc

C. Hồng Kông

D. Thượng Hải

Câu 11. Vùng đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

A. Nước Đức

B. Nước Pháp

C. Nước Anh

D. Nước Nga

Câu 12. Vùng Vân Nam của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

A. Nước Đức

B. Nước Pháp

C. Nước Anh

D. Nước Nhật

Câu 13. Đến cuối thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm vùng nào ở Trung Quốc?

A. Tỉnh Sơn Đông.

B. Vùng Châu thổ sông Dương Tử.

C. Vùng Đông Bắc.

D. Thành phố Bắc Kinh.

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 01 - 11 - 1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc).

B. Ngày 11 - 01 - 1852. ở Quảng Đông (Trung Quốc),

C. Ngày 11 - 01 – 1851. ở Quảng Tây (Trung Quốc).

D. Ngày 01 - 01 - 1851. ở Thiên Kinh (Trung Quốc).

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc do ai lãnh đạo?

A. Khương Hữu Vi.

B. Lương Khải Siêu,

C. Tôn Trung Sơn.

D. Hồng Tú Toàn.

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 56789101112131415
Đáp ánABDCDAA, B, DBCBCBACD
Đánh giá bài viết
1 3.471
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 8 Xem thêm