Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 10

Trắc nghiệm Sử 8 bài 10 có đáp án

VnDoc mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 10, bám sát nội dung trọng tâm Lịch sử 8, là tài liệu tham khảo hữu trong chương trình dạy và học lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Lịch sử 8 bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX được đội ngũ giáo viên của VnDoc tổng hợp gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, hỗ trợ quá trình dạy và học Lịch sử lớp 8 đạt hiệu quả cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn Trung Quốc là gì?
 • 2
  Mục đích của cuộc vận động Duy Tân (1898) ở Trung Quốc là gì? Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc (1898) có ý nghĩa gì?
 • 3
  Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?
 • 4
  Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?
 • 5
  Người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm 1898 là ai?
 • 6
  Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:
 • 7. Chọn câu sai
  Nguyên nhân nào dưới đây khiến các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?
 • 8
  Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?
 • 9
  Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?
 • 10
  Vùng nào của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Nhật?
 • 11
  Vùng đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?
 • 12
  Vùng Vân Nam của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?
 • 13
  Đến cuối thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm vùng nào ở Trung Quốc?
 • 14
  Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra vào thời gian nào? Ở đâu?
 • 15
  Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc do ai lãnh đạo?
 • 16
  Thực dân Anh tiến hành “Chiến tranh thuốc phiện” mở đầu cho phương Tây xâm lược Trung Quốc vào năm nào?
 • 17
  Đế quốc nào là nước đầu tiên chiếm Trung Quốc
 • 18
  Trung Quốc Đồng Minh Hội được thành lập năm nào?
 • 19
  Cách mạng Tân Hợi kết thúc vào ngày nào?
 • 20
  Kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 637
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 8 Kết nối tri thức

  Xem thêm