Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 8

Trắc nghiệm Sử 8 bài 8 có đáp án

VnDoc mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX Lịch sử 8, nhằm đạt kết quả cao trong chương trình dạy và học lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Lịch sử 8 bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn gồm 15 câu hỏi kèm theo đáp án. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

 • 1
  Sắt là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất máy móc nên thế kỷ XIX được gọi là
 • 2
  Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII-XIX là gì?
 • 3
  Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?
 • 4
  Máy điện tín được phát minh ở
 • 5
  Sắt là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất máy móc nên thế kỷ XIX được gọi là
 • 6
  Từ nửa sau thế kỉ XVIII ở Anh đã tiến hành cuộc cách mạng gì?
 • 7
  Để chiến thắng hoàn toàn chế độ phong kiến, giai cấp tư sản cần phải làm gì?
 • 8
  Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?
 • 9
  Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?
 • 10
  Tác dụng của văn học tiến bộ trong cuộc đấu tranh về quyền sống và hạnh phúc của nhân dân là gì?
 • 11
  Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là:
 • 12
  Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?
 • 13
  Máy móc đầu tiên xuất hiện ở
 • 14
  Đầu máy xe lửa hơi nước ở Anh được phát minh năm nào?
 • 15
  Niu-tơn đã phát minh ra:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 621
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm