Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 9

Trắc nghiệm Sử 8 bài 9 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 9 gồm 18 câu hỏi kèm đáp án do VnDoc biên soạn bám sát nội dung trọng tâm Lịch sử 8, là tài liệu tham khảo hữu trong chương trình dạy và học lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

VnDoc mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Lịch sử 8 bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX được tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ hỗ trợ quá trình dạy và học Lịch sử lớp 8 đạt hiệu quả cao.

 • 1
  Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Xi-pay là gì?
 • 2
  Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 – 1859) mang tính dân tộc?
 • 3
  Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp, tầng lớp nào?
 • 4
  Phái “Cấp Tiến” do Ti-lắc cầm đầu, có thái độ như thế nào đối với thực dân Anh
 • 5
  Khởi nghĩa Xi-pay diễn ra từ năm nào đến năm nào?
 • 6
  Nguyên nhân chủ yếu nào thực dân phương Tây, nhất Anh, Pháp lại tranh giành Ấn Độ?
 • 7
  Lợi dụng cơ hội nào các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ?
 • 8
  Cuộc chiến tranh giữa hai nước nào trong những năm 1754 - 1763 ngay trên đất nước Ấn Độ?
 • 9
  Thực dân Anh hoàn thành công cuộc xâm chiếm Ấn Độ vào thời gian nào?
 • 10
  Thực dân Anh đã thi hành chính sách nhượng bộ tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến ở Ấn Độ nhằm:
 • 11
  Bên cạnh chính sách khai thác, bóc lột Ấn Độ thực dân Anh còn thi hành chính sách thâm độc nào?
 • 12
  Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã đưa đến hậu quả nặng nề gì về mặt xã hội?
 • 13
  Trong 20 năm đầu (1885 - 1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?
 • 14
  Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại là gì?
 • 15
  Một phái dân chủ cấp tiến do Ti- lắc đứng đầu đã tách ra khỏi Đảng Quốc đại, thường gọi là:
 • 16
  Quốc gia nào đặt cai trị ở Ấn Độ đầu tiên
 • 17
  Anh xâm lược và đặt ách Cai trị ở Ấn Độ vào thời gian nào?
 • 18
  Cuộc nổi dậy của công nhân PomPay là cuộc đấu tranh
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 904
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm