Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 11

Trắc nghiệm Sử 8 bài 11 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 11 bám sát nội dung trọng tâm Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Lịch sử 8, giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Lịch sử 8 bài 11 gồm 17 câu hỏi kèm theo đáp án được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình SGK môn Sử lớp 8, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô cùng các em học sinh.

 • 1
  Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?
 • 2
  Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm nào?
 • 3
  Hà Lan chiếm quốc gia nào?
 • 4
  Philippin bị đế quốc thực dân nào xâm chiếm?
 • 5
  Quốc gia nào duy nhất ở Đông Nam Á không bị xâm lược?
 • 6
  Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước nào ở Đông Nam Á?
 • 7
  Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) trở thành vùng tranh chấp của Anh và Pháp nhưng lại là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?
 • 8
  Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập?
 • 9
  Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?
 • 10
  Năm 1905, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân ở In-đô-nê-xi-a?
 • 11
  Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm chung nào nổi bật?
 • 12
  Trước họa mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính sách đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?
 • 13
  Đảng cộng sản In-đô-nê-xia thành lập vào thời gian nào?
 • 14
  Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, can thiệp sâu vào Phi-líp- pin vào thời gian nào?
 • 15
  Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin đã đưa đến kết quả gì?
 • 16
  Nguyên nhân đế quốc phương Tây xâm lược Đông Nam Á:
 • 17
  Thực dân Anh chiếm nước nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 656
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm