Trắc nghiệm môn Lịch sử 8 bài 27

Chúng tôi xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Câu 1: Tính chất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

 1. Thể hiện tính dân tộc yêu nước sâu sắc
 2. Là phong trào giải phóng dân tộc.
 3. Phong trào mang tính chất bảo vệ dân tộc.
 4. Phong trào mang tính chất là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 2: Ý nghĩa lịch sử cơ bản nhất trong phong trào chống Pháp của đồng bào các dân tộc miền núi?

 1. Phong trào nổ ra kịp thời, phát triển mạnh mẽ.
 2. Phong trào biểu hiện ý chí kiên cường của các dân tộc anh em.
 3. Phong trào kế tục xứng đáng truyền thống yêu nước của tổ tiên.
 4. Khẳng định sức mạnh của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.

Câu 3: Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì?

 1. Giúp vua cứu nước
 2. Bảo vệ cuộc sống
 3. Giành lại độc lập.
 4. Cứu nước, cứu nhà.

Câu 4: Đề Thám trở thành chỉ huy tối cao của phong trào nông dân Yên Thế từ khi nào?

 1. 1884 B. 4/1892 C. 1893 D. 1897

Câu 5: Đồng bào Thải ở Sơn La, Yên Bái đã phục kích địch ở nhiều nơi dưới sự lãnh đạo của ai?

 1. Nông Văn Quang, cầm Văn Thanh.
 2. Đèo Chính Lục, Đặng Phúc Thành
 3. Đèo Văn Trì, Cầm Văn Hoan.
 4. Hà Vãn Mao, Hà Quốc Thượng.

Câu 6: Ở Nam Kì, sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp có đồng bào dân tộc.

 1. Mường, Thái.
 2. Khơ-me, Mông
 3. Thượng, Khơ-me, Xtiêng.
 4. Thượng, Xtiêng, Thái.

Câu 7: Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

 1. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập.
 2. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp.
 3. Chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.
 4. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 8: Khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ là để

 1. Chống lại chính sách cai trị và bóc lột nông dân một cách hà khắc của triều đình.
 2. Chống lại sự bình định và bóc lột của Pháp
 3. Chống lại sự cướp phá của quân Thanh
 4. Hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi.

Câu 9: Trong suốt thời gian hoạt động, khởi nghĩa Yên Thế đã giảng hoà với quân Pháp.

 1. 1 lần B. 2 lần C. 3 lần D. 4 lần

Câu 10: Phong trào chống Pháp của đồng bảo miền núi cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa .

 1. Làm lung lay ý chỉ xâm lược nước ta của thực dân Pháp
 2. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh ở miền xuôi
 3. Đẩy mạnh sự thất bại của Pháp ở nước ta
 4. Trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định Việt Nam của thực dân Pháp.

Câu 11: Ở Nam Kỳ, sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp có đồng bào dân tộc nào?

 1. Mường, Thái
 2. Khơ-me, Mông
 3. Thượng, Khơ-me, X-tiêng.
 4. Thượng, X-tiêng, Thái.

Câu 12: Nội dung nào không phải là nguyên nhân nào dẫn tới thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ?

 1. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập
 2. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp
 3. Chưa có sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến
 4. Cuộc khởi nghĩa thu hút quá nhiều các nhà yêu nước

Câu 13: Vùng Tây Bắc, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông,… đã tập hợp dưới ngọn cờ khởi nghĩa của ai?

 1. Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước.
 2. Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp.
 3. Nguyễn Quang Bích, Hà Văn Mao.
 4. Nguyễn Văn Giáp, Cầm Bá Thước.

Câu 14: Tại vùng Đông Bắc Bắc Kỳ có phong trào kháng chiến của đồng bào các dân tộc nào?

 1. Người Dao, người Hoa.
 2. Người Thượng, người Khơ-me.
 3. Người Thái, người Mường.
 4. Người Thượng, người Thái.

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về nguyên nhân, quá trình và ý nghĩa của khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào chống thực dân Pháp của đồng bào miền núi ở cuối thế kỉ XIX...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 8, Giải bài tập Lịch Sử 8, Giải Vở BT Lịch Sử 8, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8, Lý thuyết Lịch sử 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 542
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 8 Xem thêm