Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Giải bài tập Lịch Sử bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 27 trang 132: Trình bày nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Trả lời:

- Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng khó khăn, một bộ phận phải phiêu tán lên Yên Thế, họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh bảo vệ cuộc sống của mình.

- Khi Pháp thi hành chính sách bình định, cuộc sống bị xâm phạm, nhân dân Yên Thế đã đứng lên đấu tranh.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 27 trang 133: Nêu tên một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.

Trả lời:

- Ở Nam Kì có các cuộc khởi nghĩa của người Thượng, Khơ me, Xtiêng.

- Ở miền Trung, phong trào đấu tranh của người thiểu số diễn ra sôi nổi, tiêu biểu là cuộc đấu tranh do Hà Văn Mao (người Mường) và Cầm Bá Thước (người Thái) lãnh đạo.

- Ở Tây Nguyên, các tù trưởng như Nơ-tranạ Ciư. Ama Con, Ama Giư-hao... đã kêu gọi nhân dân chiến đấu suốt từ năm 1889 đến năm 1905.

- Ở vùng Tây Bắc:

+ Đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông,... đã tập hợp dưới ngọn cờ của Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Vãn Giáp, lập căn cứ kháng Pháp ở Lai Châu. Sơn La và hoạt động mạnh trên lưu vực sông Đà....

+ Cuộc đấu tranh của người Thái do Đèo Văn Trì, Nông Văn Quang, Cầm Văn Thanh lãnh đạo.

+ Cuộc đấu tranh của đồng bào Thái ở Sơn La.

+ Cuộc đấu tranh của đồng bào Mông ở Hà Giang.

- Ở Đông Bắc Bắc Kì, bùng nổ phong trào của người Dao, người Hoa, tiêu biểu nhất là đội quân của Lưu Kì.

Bài 1 trang 133 Lịch Sử 8: Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Trả lời:

Các cuộc khởi nghĩa cùng thời

Khởi nghĩa Yên Thế

Mục tiêu

Chống Pháp giành lại độc lập dân tộc.

Tự vệ, bảo vệ quyền lợi, đòi cuộc sống ấm no, giữ đất giữ làng.

Lãnh đạo

Văn thân, sĩ phu

Nông dân

Lực lượng tham gia

Đông đảo các tầng lớp

Nông dân

Tính chất

Là phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến

Là phong trào nông dân mang tính tự phát.

Bài 2 trang 133 Lịch Sử 8: Em có nhận xét gì về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX?

Trả lời:

- Phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở vùng trung du và miền núi bùng nổ kịp thời, phát triển mạnh mẽ, kéo dài.

- Phong trào diễn ra rộng khắp: Nam Kì, Trung Kì, Tây Nguyên, Tây Bắc.

- Góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.

- Hoạt động riêng lẻ, thiếu liên kết nên dễ bị tiêu diệt.

Đánh giá bài viết
1 522
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn gọn Xem thêm