Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Giải bài tập Lịch Sử bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 16 trang 83: Bức áp phích (SGK, trang 83) nói lên điều gì?

Trả lời:

- Bức tranh ghi lại hình ảnh nền kinh tế Nga bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh: Đói rét, bệnh dịch, nhà máy, công xưởng bị tàn phá,...

- Trong bối cảnh đó, nhân dân Liên Xô bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 16 trang 84: Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

Trả lời:

- Nội dung Chính sách kinh tế mới:

+ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực, thay bằng thu thuế lương thực.

+ Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ.

+ Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ.

+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

- Tác động:

+ Nền kinh tế được phục hồi và phát triển kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện.

+ Tạo cơ sở kinh tế, chính trị cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 16 trang 85: Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

Trả lời:

- Sau khi khôi phục kinh tế Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu.

+ Sản phẩm nông nghiệp chiếm đến 2/3 tổng sản phẩm Quốc dân.

+ Liên Xô phải nhập máy móc của nước ngoài.

=> Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội Liên Xô phải tực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa XHCN.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 16 trang 86: Nêu những thành tựu về văn hóa – giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941)

Trả lời:

- Về văn hóa - giáo dục:

+ Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ.

+ Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.

+ Các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ,...

Bài 1 trang 86 Lịch Sử 8: Nêu nội dung của Chính sách kinh tế mới.

Trả lời:

- Nội dung Chính sách kinh tế mới:

+ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực, thay bằng thu thuế lương thực.

+ Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ.

+ Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ.

+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

Bài 2 trang 86 Lịch Sử 8: Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941.

Trả lời:

- Về kinh tế:

+ Đến năm 1936, sản lượng công nghiệp Liên Xô đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).

+ Hoàn thành công cuộc tập thể hóa nông nghiệp.

- Về văn hóa – giáo dục:

+ Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ.

+ Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.

+ Các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ,...

- Về xã hội: Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa.

Bài 3 trang 86 Lịch Sử 8: Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 – 1941.

Trả lời:

Học sinh tự sưu tầm.

Đánh giá bài viết
1 1.122
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn gọn Xem thêm