Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 11

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 8 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 8 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài Tập 1 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Khoanh tròn chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Lí do quan trọng nhất khiến Đông Nam Á trở thành đối tượng của thực dân phương Tây đẩy mạng xâm lược là:

A. Có vị trí chiến lược quan trọng và giàu tài nguyên thiên nhiên

B. Đáp ứng nhu cầu về thị trường của các nước đế quốc.

C. Chế độ phong kiến đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

Câu 2. Hầu hết các nước trong khu vực đã bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ

A. In-đô-nê-xi-a

B. Xiêm

C. Mã-lai

D. Phi-lip-pin

Câu 3. In-đô-nê-xi-a bị biến thành thuộc địa của

A. Hà Lan và Bồ Đào Nhà

B. Tây Ban Nha

C. Anh

D. Pháp

Câu 4. Phong trào yêu nước ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có đặc điểm nổi bật là

A. xuất hiện phong trào cải cách Duy tân đất nước theo gương Nhật Bản

B. giành độc lập bằng khởi nghĩa vũ trang đi liền với những cải cách duy tân đất nước

C. nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản ra đời, tổ chức công đoàn của công nhân được thành lập

D. tất cả các phong trào đều đặt dưới sự lạnh đạo của các trí thức phong kiến

Câu 5. Kết quả của cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-lip-pin là

A. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, nới rộng các quyền tự chủ cho người dân bản xứ

B. Bị chính quyền thực dân đàn áp dã man, cách mạng thất bại.

C. Giành được độc lâp hoàn toàn cho đất nước

D. Đưa đến sự thành lập của nước Cộng Hoà Phi-lip-pin.

Câu 6. Nước đế quốc mượn cớ giúp đỡ nhân dân Phi-lip-pin chống ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha nhưng sau đó đã thôn tính nước này là

A. Pháp

B. Nhật Bản

C. Mĩ

D. Anh

Câu 7. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Lào chống ách thống trị thực dân có điểm chung là

A. đều đặt dưới sự lãnh đạo của những người trong Hoàng tộc

B. các nhà sư có vai trò rất lớn trong các cuộc khởi nghĩa

C. đều kéo dài nhiều năm liền, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại

D. có sự liên minh, liên kết với các nhóm nghĩa quân ở Việt Nam và địa bàn hoạt động của nghĩa quân mở rộng sang cả nước ta.

Câu 8. Các phong trào đấu tranh chống ách thống trị thực dân của nhân dân các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có điểm chung là

A. Các phong trào diên ra sôi nổi, quyết liệt, nhưng cuối cùng đều thất bại

B. Giai cấp tư sản dân tộc xuất hiện và có vai trò nhất định trong phong trào dân tộc

C. Giai cấp công nhân hình thành và thành lập tổ chức Công đoàn, đóng vai trò tích cực trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác vào Đông Nam Á

D. Tất cả cả ý trên.

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

A

C

D

C

D

A

Bài Tập 2 trang 35 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô [ ] trước các câu sau

1. [ ] Mĩ là nước đi đầu trong cuộc xâm lược thuộc địa ở Đông Nam Á

2. [ ] Trong cuộc đấu tranh chống xâm lược ở Đông Nam Á, Đảng Cộng Sản đã thành lập sớm nhất ở Việt Nam

3. [ ] Cuối thế kỉ XIX, nước duy nhất ở Đông Nam Á làm cuộc cách mạng thành công, lật đổ ách thống trị của thực dân Châu Âu và In-đo-nê-xi-a.

4. [ ] Nước vừa thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha lại trở thành thuộc địa của Mĩ và Phi-lip-pin

5. [ ] Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam có mỗi liên kết đặc biệt với cuộc chiến đấu của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia.

Hướng dẫn làm bài:

Đúng 4, 5; sai 1, 2, 3

Bài Tập 3 trang 36 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy đánh dấu x vào các cột ghi tên các nước để xác định những sự kiện sau đây xảy ra ở nước nào.

Sự kiện lịch sử

In-đô-nê-xi-a

Phi-lip-pin

Lào

Cam-pu-chia

Việt Nam

Từ năm 1863 đến năm 1866, một cuộc khởi nghĩa bùng nổ dưới sự lãnh đạo của A-cha-xoa.

Cuộc cách mạng năm 1898 bùng nổ, dẫn tới sự thành lập nước Cộng Hoà.

Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản ra đời.

Sau cuộc kháng chiến chống Tây Ban Nha, nhân dân nước này lại phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ.

Năm 1866- 1867, diễn ra cuộc khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của nhà sư Pu-côm-bô.

Phong trào Cần Vương (1885-1896)

Từ năm 1950, Tổ chức Công Đoàn được thành lập, bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác vào trong nước.

Phong trào nông dân Yên Thế

Từ năm 1901 đến năm 1907, một cuộc khởi nghĩa nổ ra trên cao nguyên Bô-lô-ven.

Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa vũ trang nổ ra dưới sự lãnh đạo của Pha-ca-đuốc.

Tháng 5-1920, Đảng cộng sản được thành lập.

Hướng dẫn làm bài:

Sự kiện lịch sử

In-đô-nê-xi-a

Phi-lip-pin

Lào

Cam-pu-chia

Việt Nam

Từ năm 1863 đến năm 1866, một cuộc khởi nghĩa bùng nổ dưới sự lãnh đạo của A-cha-Xoa.

X

Cuộc cách mạng năm 1898 bùng nổ, dẫn tới sự thành lập nước Cộng Hoà.

X

Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản ra đời.

X

Sau cuộc kháng chiến chống Tây Ban Nha, nhân dân nước này lại phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ.

X

Năm 1866- 1867, diễn ra cuộc khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của nhà sư Pu-côm-bô.

X

Phong trào Cần Vương (1885-1896)

X

Từ năm 1950, Tổ chức Công Đoàn được thành lập, bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác vào trong nước.

X

Phong trào nông dân Yên Thế

X

Từ năm 1901 đến năm 1907, một cuộc khởi nghĩa nổ ra trên cao nguyên Bô-lô-ven.

X

Năm 1901, một cuộc khơi nghĩa vũ trang nổ ra dưới sự lãnh đạo của Pha-ca-đuốc.

X

Tháng 5- 1920, Đảng cộng sản được thành lập.

X

Bài Tập 4 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy trình bày nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX và nêu nhận xét.

Hướng dẫn làm bài:

 • Nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:
 • Nhân xét:
  • Phòng trào diễn ra liên tục, lôi cuốn nhiều tâng lớp nhân dân tham gia.
  • Xuất hiện những nhân tố mới trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc: giai cấp tư sản, giai cấp công nhân…
  • Phong trào đều thất bại.

Bài Tập 5 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Vì sao phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á giai đoạn này đều thất bại?

Hướng dẫn làm bài:

 • Thiếu tổ chức, hoạt động phân tán, chưa kết hợp thành phong trào chung trong các nước…
 • Chưa có đường lối cứu nước đúng đắn
 • Kẻ thù còn mạnh
Đánh giá bài viết
12 2.250
Sắp xếp theo
  Giải Vở BT Lịch Sử 8 Xem thêm