Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 17

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 8 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 8 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài Tập 1 trang 59 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Khoanh trong vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Tình hình Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất chịu tác động sâu sắc nhất bởi

A. Sự tan rã của đế quốc Áo-Hung và sự hình thành một số quốc gia mới.

B. Sự vương lên mạnh mẽ về mọi mặt của nước Mĩ

C. Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

D. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2. Nét nổi bật cua tình hình các nước Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. Các nước thắng trận thu được nhiều nguồn lợi nhờ chiến tranh nên giàu lên nhanh chóng.

B. Các nước thắng trận và bại trận đều suy sụp nặng nề về kinh tế, không ổn định về chính trị.

C. Các nước Châu Âu dựa vào sự giúp đỡ của Mĩ để khôi phục nền kinh tế.
D. Cuộc đấu tranh giữa hai con đường :TBCN và XHCN.

Câu 3. 1,4 triệu người chết, 10 tỉnh công nghiệp phát triển nhất bị tàn phá, tổng số thiệt hại về vật chất lên tới 200 tỉ phăng,.. là con số thiệt hại vì Chiến tranh thế giới thứ nhất của

A. Nước Pháp

B. Nước Anh

C. Nước Đức

D. Châu Âu

Câu 4. Từ năm 1924 đến năm 1929, tình hình nổi bật ở các nước Châu Âu là

A. tiếp tục lâm vào cuộc khủng hoảng về chính trị

B. nền kinh tế ở hầu hết các nước Châu Âu chưa được phục hồi

C. chính quyên tư sản ở các nước đã ổn định, củng cố nền thống trị, nền sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng.

D. nước Anh vươn lên mạnh mẽ sau chiến tranh, chi phối tình hình mọi mặt ở Châu Âu.

Câu 5. Cuộc đại khủng hoảng kinh tế ở các nước tư bản diến ra vào những năm nào trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

A. 1918-1923

B. 1924-1929

C. 1929-1933

D. 1936-1939

Câu 6. Nguyên nhân dẫn đến cuộc đại khủng hoảng kinh tế là

A. Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Tác động của cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản Châu Âu.

C. Mâu thuẫn về quyền lợi các nước tư bản không giải quyết được.

D. Sản xuất chạy theo lợi nhuận, không tương xứng với việc cải thiện đời sống cho nhân dân, cung vượt quá cầu.

Câu 7. Để thoát khỏi khủng hoảng, các nước tư bản Châu Âu như Anh, Pháp,.. đã thực hiện

A. cải cách kinh tế - xã hội

B. phát xít hoá bộ máy nhà nước, chuẩn bị phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.

C. thành lập mặt trận nhân dân.

D. cải cách chính trị để tăng cường quyền lực của nhà nước.

Câu 8. Hậu quả nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng đại kinh tế là

A. Đã tàn phá nặng nề nền kinh tế của các TBCN

B. Để hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng đói khổ

C. Hình thành hai khối đế quốc đối lập nhau, chủ nghĩa phát xít xuất hiện.

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

7

8

C

B

A

C

C

D

A

C

Bài Tập 2 trang 60 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Điền những nội dung chủ yếu về giai đoạn phát triển của các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) vào bảng sau.

Giai đoạn

Nội dung chủ yếu

1918-1923

1924-1929

1929-1939

Hướng dẫn làm bài:

Giai đoạn

Nội dung chủ yếu

1918-1923

Suy sụp về kinh tế, không ổn định, thậm trí khủng hoảng về chính trị do hậu quả của chiến tranh.

1924-1929

Kinh tế: Phát triển nhanh chóng.

Chính trị: đẩy lùi được cao trào cách mạng, củng cố nền thống trị của chính quyền tư sản.

1929-1939

Đại khủng khoảng kinh tế

Xuất hiện hai khổi nước tư bản: tư bản dân chủ Anh, Pháp,.. tiến hành cách mạng kinh tế - xã hội; khối phát xít: Đức, I-ta-li-a phát xít hoá chế độ thống trị, nguy cơ chiến tranh thế giới bùng nổ.

Bài Tập 3 trang 61 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1929-193 là gì?

Hướng dẫn làm bài:

Xảy ra do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt. Trong khi đó sức mua giản sút vì quần chúng quá nghèo khổ.

Đây là cuộc khủng hoảng thừa.Trái ngược với cuộc khủng hoảng 1919-1924 là cuộc khủng hoảng thiếu.

Cuộc khủng hoảng đã phản ánh đúng mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ phe đế quốc cũng như những căn bệnh của CNTB. Những điều mà hệ thống Véc-xai - Oa-sinh-tơn không thể giải quyết nổi

Bài Tập 4 trang 61 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Quan sát sơ đồ sau và nêu nhận xét.

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Sơ đồ so sánh sự phát triển của sản xuất thép giữa Anh và Liên Xô trong những năm 1929-1931

Hướng dẫn làm bài:

Sơ đồ so sách sự phát triển của sản xuất thép nói riêng và nền sản xuất nói chung giữa Anh (nước TBCN) và Liên Xô (nước XHCN)

Nền sản xuất của Anh và Liên Xô phát triển theo hai chiều hướng trái ngược nhau: Liên Xô ngày càng tăng trưởng, Anh sụt giảm nghiêm trọng.

Chứng tỏ hậu quả ghê gớm của cuộc khủng hoảng đối với Anh cũng như các nước TBCN và tính ưu việt của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Bài Tập 5 trang 61 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Vì sao nói chủ nghĩa Phát xít thắng ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

  • Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức…
  • Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp vì ….

Hướng dẫn làm bài

  • Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức: Đảng cộng sản kiên quyết đấu tranh nhưng không ngăn cản được quá trình phát xít hóa.
  • Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp vì: Đảng Cộng sản đã huy động quần chúng nhân dân, tập hợp mọi lực lượng trong Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và thi hành một số chính sách tiến bộ. Kết quả Mặt trận Nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 5-1936 và Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập.

Bài Tập 6 trang 61 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với các nước tư bản Châu Âu và thế giới.

Hướng dẫn làm bài:

Cuộc khủng hoảng kéo dài gần 4 năm, trầm trọng nhất là năm 1932, chẳng những tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về chính trị-xã hội. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong ngành nghèo đói, túng quẫn. Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình, tuần hành của những người thất nghiệp diễn ra ở khắp các nước.

Khủng hoảng kinh tế đã đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Để cứu vãn tình thế, các nước tư bản buộc phải xem xét lại con đường phát triển của mình.

Đánh giá bài viết
2 4.003
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 8 Xem thêm