Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Giải bài tập Lịch Sử bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939) được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 20 trang 99: Kể tên những phong trào đấu tranh của các nước châu Á.

Trả lời:

Tên nước

Phong trào đấu tranh

Trung Quốc

Phong trào Ngũ tứ (1919)

Mông Cổ

Cách mạng nhân Mông Cổ (1921-1924), thành lập nhà nước dân chủ nhân dân Mông Cổ.

Đông Nam Á

Phong trào độc lập lan rộng khắp các nước.

Việt Nam

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ.

Ấn Độ

Các cuộc bãi công của công nhân và khởi nghĩa nông dân diễn ra mạnh mẽ.

Thổ Nhĩ Kì

Chiến tranh giải phóng dân tộc (1919-1922) thắng lợi, thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 20 trang 100: Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trả lời:

- Giai cấp công nhân tích cực tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập và ở một số nước công nhân đóng vai trò lãnh đạo cách mạng.

- Phong trào đấu tranh ở một số nước đã có tổ chức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản như ở Trung Quốc, Việt Nam,...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 20 trang 100: Theo em, khẩu hiệu đấu tranh của Phong trào Ngũ tứ có điều gì mới so với khẩu hiệu “Đánh đổ Mãn Thanh” trong Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Trả lời:

- Khẩu hiệu của Phong trào Ngũ tứ: “Trung Quốc của người Trung Quốc”, “Phế bỏ hiệp ước 21 điều”

+ Vừa mang tính chất chống đế quốc, vừa mang tính chất chống phong kiến.

+ So với cách mạng Tân Hợi 1911, phong trào Ngũ tứ có tiến bộ hơn vì cách mạng Tân Hợi trước đó chỉ mang tính cát chống phong kiến "Đánh đổ Mãn Thanh".

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 20 trang 101: Sự thành lập các đảng cộng sản có tác động như thế nào đối với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á?

Trả lời:

- Các Đảng cộng sản được thành lập giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Đông Nam Á.

- Phong trào đấu tranh đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ có những mục tiêu rõ ràng, chấm dứt các phong trào đấu tranh lẻ tẻ, tự phát.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 20 trang 102: Vào đầu thế kỉ XX, phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á có điểm gì mới?

Trả lời:

- Trước đây mới chỉ xuất hiện các nhóm, phái hoặc các hội do những nhà yêu nước sáng lập.

- Giai đoạn này xuất hiện các chính đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn như Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Tha-kin ở Miến Điện, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh đòi tự do ở Mã Lai.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 20 trang 102: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương?

Trả lời:

- Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương diễn ra sôi nổi, liên tục.

- Diễn ra dưới nhiều hình thức, nhưng chủ yếu là đấu tranh vũ trang.

- Mục tiêu chống thực dân Pháp, giành độc lập vì vậy phong trào mang tính chất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc song còn lẻ tẻ, tự phát.

- Ở Việt Nam Đảng Cộng sản được thành lập, lãnh đạo cách mạng.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 20 trang 103: Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào?

Trả lời:

- Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan, giành độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ.

- Năm 1926-1927, khởi nghĩa đã bùng nổ ở các đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra do Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a lãnh đạo => đều bị đàn áp.

- Quần chúng nhân dân ngả theo phong trào dân tộc tư sản do Xu-các-nô - lãnh tụ của Đảng Quốc dân đứng đầu, tiếp tục đấu tranh.

Bài 1 trang 103 Lịch Sử 8: Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Trả lời:

- Do chính sách khai thác thuộc địa của các nước đế quốc thực dân sau chiến tranh làm cho đời sống nhân dân các nước thuộc địa ở châu Á cực khổ.

- Do tác động của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã cổ vũ phong trao giải phóng dân tộc ở châu Á.

Bài 2 trang 103 Lịch Sử 8: Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 – 1939?

Trả lời:

- Ngày 4-5-1919: Phong trào Ngũ Tứ bùng nổ.

- Tháng 7-1921: Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.

- Năm 1926-1927: Chiến tranh cách mạng lật đổ các tập đoàn quân phiệt đang thống trị ở Trung Quốc.

- Năm 1927 - 1937: Nội chiến lật đổ nền thống trị phản động của Quốc dân đảng.

- Tháng 7-1937: thời kì Quốc - Cộng hợp tác chống Nhật.

Bài 3 trang 103 Lịch Sử 8: Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Trả lời:

- Phong trào diễn ra mạnh mẽ, lan rộng ra nhiều khu vực.

- Hình thức phong phú.

- Trong quá trình đáu tranh giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

- Ở nhiều nước Đảng Cộng sản ra đời giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

- Phong trào dân chủ tư sản tiếp tục phát triển.

Bài 4 trang 103 Lịch Sử 8: Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

Trả lời:

Tên nước

Thời gian

Phong trào đấu tranh

Trung Quốc

1-5-1919

Phong trào Ngũ tứ

1937

Quốc – Cộng hợp tác chống Nhật

Mông Cổ

1921-1924

Cuộc cách mạng nhân dân

Ấn Độ

Các cuộc bãi công của công nhân và khởi nghĩa nông dân diễn ra mạnh mẽ.

Thổ Nhĩ Kì

1919-1922

Chiến tranh giải phóng dân tộc thắng lợi, thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì.

Lào

1901-1936

Khởi nghĩa của Ong Kẹo và Cam-ma-đam

Cam-pu-chia

1930-1935

Các cuộc đấu tranh yêu nước liên tiếp nổ ra

Việt Nam

1930-1931

Xô Viết Nghệ Tĩnh

In-đô-nê-xi-a

1926-1927

Khởi nghĩa ở Gia-va, Xu-ma-tơ-ra

Đánh giá bài viết
1 1.227
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn gọn Xem thêm