Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 5

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871 là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 8 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 8 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài Tập 1 trang 15 Sách Bài Tập SBT Lịch Sử 8

Hãy khoanh trong vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Pháp tuyên chiến với Phổ, gây ra chiến tranh Pháp - Phổ nhằm

A. Giúp đơ giai cấp tư sản Đức hoàn thành thống nhất đất nước

B. Ngăn chặn âm mưu của Phổ trong việc thôn tính nước Pháp

C. Giảm nhẹ mâu thuẫn trong nước, ngăn cản quá trình thống nhất đất nước

D. Gây thanh thế với Áo, nhằm khuất phục nước này

Câu 2. Kết cục của chiến tranh Pháp - Phổ là

A. Phổ thất bại, buộc phải kí hoà ước với những điều kiện thua thiệt

B. Pháp thua, toàn bộ quân chủ lực của Na-pô-lê-ông III bị bắt làm tù binh

C. Hai bên không phân thắng bại, buộc phải kí hiệp định đình chiến

D. Pháp đại bại, phần lớn quân chủ lực bị tiêu diệt

Câu 3. Chính phủ được thành lập sau sự kiện ngày 4/9/1870 là

A. Chính phủ lâm thời tư sản

B. Chính phủ quân chủ lập hiến tiến bộ

C. Chính phủ quốc dân

D. Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

Câu 4. Nhân dân Pa-ri chiến đấu bao vệ Tổ Quốc dưới sự lãnh đạo của

A. Chính phủ lâm thời tư sản

B. Chính đảng của giai cấp công nhân khác

C. Uỷ ban Trung Ương Quốc dân quân

D. Công xã Pa-ri

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 thực sự là

A. cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức

B. Cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp

C. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên Thế Giới

D. Một cuộc chính biến lật đổ đế chế thứ ba, thiết lập nền cộng hoà thứ ba ở Pháp.

Câu 6. Sau thắng lợi của cuộc khơi nghĩa ngày 18/3 nhân dân Pa-ri đã

A. thành lập chính phủ lâm thời

B. tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu

C. truy kích quân chính phủ tư sản đến tận sào huyệt ở Vét-xai

D. tất cả các ý trên.

Câu 7. Việc làm thể hiện bản chất giai cấp Công xã Pa-ri là

A. Giải tán quân đội và bộ phận cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang, an ninh nhân dân.

B. Quy định phần tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm

C. Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

D. Tách nhà thờ khỏi hoạt động của nhà nước, trường học không được dạy kinh thánh.

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

7

C

B

A

C

C

B

A

Bài Tập 2 trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bản sau về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri.

Thời gian

Sự kiện

A,

Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ

B,

Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực lượng Pháp bị quân Phổ bắt làm tù binh

C,

Nhân dân Pari khởi nghĩa,lật đổ chính quyền Na-Pô-lê-Ông III, đòi thành lập chế độ cộng hoà

D,

Chi-e đem quân đánh úp đồi Mông –mác nhưng không thành.Nhân dân Pháp làm chủ Pari

E,

Nhân dân Pari tiến hành bầu Hội Đồng Công Xã.

Hướng dẫn trả lời:

A, 19 tháng 7 năm 1870 - 10 tháng 5 năm 1871

B, 2-9-1870

C, 4-9-1870

D, 18-3-1871

E, 26/3/1871

Bài Tập 3 trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Trong các ý sau, ý nào đúng (Đ), ý nào sai (S) về các chính sách của công xã Pa-ri khi trở thành nột “ Nhà nước kiểu mới”? Hãy đánh dấu X vào cột tương ứng.

Nội dung

Đ

S

1. Hội đồng Công xã - cơ quan cao nhất của nhà nước mới, do nhân dân lao động bầu ra.

2. Ban bố quyền phổ thông đầu phiếu đối với mọi công dân 18 tuổi trở lên.

3. Vẫn duy trì bộ máy chính trị của chế độ cũ phục vụ cho Nhà nước mới.

4. Ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

5. tịch thu toàn bộ tài sản cuar các chủ tư bản giao cho công nhân quản lí.

6. Ban bố và thi hành xác lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

7. Trợ cấp khó khăn cho các gia đình nghèo khó.

Trả lời

Đúng: 1, 4, 6

Sai: 2, 3, 5, 7

Bài Tập 4 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

Hướng dẫn làm bài:

Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới vì Công xã là chính quyền do nhân dân bầu lên, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động, khác về bản chất so với các hình thức nhà nước của giai cấp bóc lột trước đây ( bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị).

Bài Tập 5 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Dưới đây là một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri. Em hãy đánh số thứ tự vào ô [ ] đầu dòng thể hiện mức độ quan trọng của các nguyên nhân đó.

A, [ ] Giai cấp tư sản Pháp chưa có một chính đảng lớn mạnh

B, [ ] CNTB vẫn chưa suy yến

C, [ ] Công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

D, [ ] Chưa xây dựng được liên minh giữa công nhân với nông dân.

Hướng dẫn làm bài

1. A; 2. C; 3. D; 4. B

Bài Tập 6 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.

 • Ý nghĩa lịch sử….
 • Bài học kinh nghiệm...

Hướng dẫn làm bài

Ý nghĩa:

 • Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền tư sản
 • Lập nhà nước kiểu mới – nhà nước vô sản.

Bài học kinh nghiệm:

 • Muốn thắng lợi cần:
  • Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.
  • Phải liên minh với nông dân.
  • Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù
Đánh giá bài viết
17 2.953
Sắp xếp theo
  Giải Vở BT Lịch Sử 8 Xem thêm