Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8 dạng chuyển động

BÀI: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
Bài 1. Một canô đi xuôi dòng trên khúc sông dài 120km và lại đi ngược lại trên khúc sông đó. Biết rằng
thời gian canô xuôi dòng nhanh hơn thời gian canô đi ngược dòng là 45 phút và vận tốc của dòng nước
là 4km/h. Tính vận tốc thực của canô.
Giải: Đổi 45 phút =
3
4
h.
Gọi vận tốc thực của ca nô là
x
(km/h); ĐK:
4.
x
>
Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng, ngược dòng lần lượt là:
4
x
+
(km/h) và
4
x
(km/h)
Do đó thời gian ca nô đi xuôi, đi ngược lần lượt là:
120
4
x
+
(h) và
120
4
x
(h).
Vì khi đi xuôi ít thời gian hơn đi ngược 45 phút =
3
4
h, nên ta có phương trình:
( ) ( )
( )( )
( )( )
( )( )
( ) ( )
( )
2
2
2
2
2
120 120 3
4 4 4
120.4. 4 120.4. 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4
480 4 480 4 3 16
480 1920 480 1920 3 48
3840 3 48
3 3880
1920
=
+
+ +
=
+ +
+ =
+ + =
=
=
=
x x
x x x x
x x x x
x x x
x x x
x
x
x
36
=
x (thỏa mãn) hoặc
36
=
x (loại)
Vậy vận tốc thực của ca nô là 36km/h.
Bài 2. Một người đi xe đạp từ A đến B. Lúc đầu, trên đoạn đường đất, người đó đi với vận tốc 10 km/h,
trên đoạn đường còn lại là đường nhựa, dài gấp rưỡi đoạn đường đất, người đó đi với vận tốc 15 km/h.
Sau 4 giờ người đó đi đến B. Tính độ dài AB.
Giải:
Gọi độ dài đoạn đường đất là
x
(km), ĐK
0
x
>
.
Suy ra độ dài đoạn đường nhựa là:
1,5
x
(km).
Vì vận tốc trên đoạn đường đất là 10km/h nên thời gian đi là
10
x
(h).
Vì vận tốc trên đoạn đường nhựa là 15km/h nên thời gian đi là
1,5
15
x
(h)
Theo đề bài, đi cả quãg đường AB hết 4 giờ nên ta có phương trình:
1,5
4
10 15
4
10 10
2
4
10
2 40
20( )
x x
x x
x
x
x tm
+ =
+ =
=
=
=
Vậy đoạn đường đất dài 20km, đoạn đường nhựa dài 20.1,5=30km nên đoạn đường AB dài
20+30=50km
Bài 3. Một ca nô tuần tra đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 20 phút và ngược dòng từ B về A hết 2 giờ.
Tính vận tốc riêng của ca nô, biết vận tốc dòng nước là 3km/h.
Giải: Đổi 1 giờ 20 phút =
4
3
h .
Gọi vận tốc riêng của ca nô là
x
(km/h), ĐK
3
x
.
Do đó vận tốc ca nô khi đi xuôi, đi ngược lần lượt là:
3
x
(km/h) và
3
x
(km/h).
Ca nô đi xuôi hết
4
3
h nên quãng đường đi được là:
4
( 3)
3
x
+
(km)
Ca nô đi ngược hết 2 giờ nên quãng đường đi được là
2( 3)
x
(km)
Vì ca nô đi trên cùng một khúc sông, nên ta có phương trình:
4
( 3) 2( 3)
3
4( 3) 6( 3)
4 12 6 18
6 4 12 18
2 30
15( )
x x
x x
x x
x x
x
x tm
+ =
+ =
+ =
= +
=
=
Vậy vận tốc riêng của ca nô là 15km/h.
Bài 4. Lúc 7 giờ sáng, một người đi xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 10km/h. Sau đó lúc 8 giờ 40
phút, một người đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 30km/h. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ.
Giải: Đổi 8 giờ 40 phút =
26
3
h.
Người đi xe máy xuất phát sau người đi xe đạp khoảng thời gian là:
26 5
7
3 3
=
(h).
Gọi
x
(h) là khoảng thời gian từ lúc người đi xe đạp xuất phát cho đến lúc gặp người đi xe máy. Đk
5
3
x
>
Vận tốc của người đi xe đạp là 10km/h nên đi được quãng đường là
10
x
(km)
Vì người đi xe máy xuất phát sau người đi xe đạp
5
3
giờ nên thời gian người đi xe máy tính từ lúc xuất
phát cho đến lúc gặp nhau
5
3
x
(giờ)
Người đi xe máy đi với vận tốc 30km/h nên đi được quãng đường là
5
30
3
x
(km)
Vì cùng điểm xuất phát, đi cùng một chiều nên quãng đường đi được cho đến lúc gặp nhau là bằng
nhau, do đó ta có phương trình:
5
10 30
3
5
10 30 30.
3
10 30 50
30 10 50
20 50
50 5
2,5( )
20 2
x x
x x
x x
x x
x
x tm
=
=
=
=
=
= = =
Người đi xe máy đi hết 2 giờ 30 phút, do đó lúc gặp nhau là 7 giờ + 2 giờ 30 phút = 9 giờ 30 phút.
Vậy hai xe gặp nhau lúc 9 giờ 30 phút.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình dạng chuyển động lớp 8

VnDoc xin giới thiệu bài Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8 dạng chuyển động. Mời các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt bài giảng sắp tới

....................................

Ngoài Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8 dạng chuyển động. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
22 11.379
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm