Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Giải bài tập Lịch Sử bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 22 trang 110: Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.

Trả lời:

- Vật lí: Lý thuyết nguyên tử hiện đại, Thuyết tương đối của A-be Anh-xtanh.

- Sinh học:Phản xạ có điều kiện, sinh học phân tử, chất kháng sinh Penixilin...

- Hóa học: Hiện tượng phóng xạ nhân tạo, chế tạo ra chất đồng vị phóng xạ.

- Nhiều phát minh khoa học ra đời: điện tín, điện thoại, rada, phim có tiếng, phim màu, máy bay,...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 22 trang 110: Nhà khoa học A.Nô-ben nói: “Tôi hi vọng nhân loại sẽ rút ra được từu những phát minh khao học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?

Trả lời:

- Với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật đã tạo ra nhiều phát minh nhằm phục vụ cho cuộc sống con người.

- Tuy nhiên nhiều thành tựu khoa học kĩ thuật được sử dụng để trở thành phương tiện giết người hàng loạt (bom nguyên tử được chế tạo từ năng lượng được lấy từ sự phân hạch các hạt nhân Urani và Plutoni).

Vì vậy, mong muốn của nhà khoa học Nô-ben là hãy sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật để phục vụ cuộc sống con người, đừng sử dụng nó cho những cuộc chiến tranh gây tổn thất đau thương cho nhân loại.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 22 trang 111: Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?

Trả lời:

- Trước cách mạng, 3/4 dân số Nga mù chữ.

- Nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô là phải xóa nạn mù chữ để xóa bỏ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, phục vụ đắc lặc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 22 trang 112: Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Trả lời:

- Người mẹ (M.Gorky).

- Chiến bại (Phadeev).

- Thép đã tôi thế đấy (Ostrovsky).

- Đất vỡ hoang, Khoa học căm thù, Sông Đông êm đềm của M.Sô-lô-khốp.

- Không kịp lấy lại hơi thở (Erenburg)...

- Con đường đau khổ của A.Tôn-xtôi.

Bài 1 trang 112 Lịch Sử 8: Em biết gì về những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

- Bước vào thế kỉ XX, khoa học - kĩ thuật thế giới đạt được nhiều thành tựu.

+ Về Vật lí: lí thuyết nguyên tử hiện đại, thuyết tương đối của An-be Anh-xtanh.

+ Sinh học: Phản xạ có điều kiện, sinh học phân tử, chất kháng sinh Penixilin...

+ Hóa học: Hiện tượng phóng xạ nhân tạo, chế tạo ra chất đồng vị phóng xạ.

+ Nhiều phát minh khoa học ra đời: điện tín, điện thoại, rada, phim có tiếng, phim màu, máy bay,...

- Những thành tựu khoa học - kĩ thuật phục vụ cuộc sống con người. Mặt khác, chúng được sử dụng để trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

Bài 2 trang 112 Lịch Sử 8: Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Trả lời:

- Nền văn hóa Xô viết được hình thành và phát triển:

+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.

+ Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.

+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học, nghệ thuật...

Đánh giá bài viết
1 658
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn gọn Xem thêm