Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 23

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 8 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 8 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài Tập 1 trang 78 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:

Câu 1. Sự kiện lích sử đánh dấu mốc mở đầu của thời kì lịch sử thế giới hiện đại là

A. cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

B. cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga thắng lợi.

C. cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

D. Quốc Tế Cộng Sản được thanhg lập (3-1919)

Câu 2. Trong cao trào cách mạng 1918-1923, một số tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đã hình thành, đó là

A. Quốc tế thứ nhất

B. Quốc tế thứ hai

C. Quốc tế thứ ba

D. Liên hợp quốc

Câu 3. Cuộc đại khủng hoảng kinh tế trên thế giới diễn ra trong những năm

A. 1918-1923

B. 1924-1929

C. 1929-1933

D. 1929-1939

Câu 4. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, chủ nghĩa phát xít đã thắng thế ở các nước

A. Anh - Pháp – Mĩ

B. Anh - Pháp - Mĩ - Đức

C. Đức - Mĩ- I-ta-li-a

D. Đức - I-tali-a - Nhật Bản

Câu 5. Trong cao trào cách mạng thế giới những năm 1929-1933, một hình thức mặt trận đã hình thành là

A. Mặt trận nhân dân

B. Mặt trận dân chủ

C. Mặt trận đoàn kết

D. Mặt trận dân tộc thống nhất

Câu 6. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra trong những năm

A. 1917-1954

B. 1919-1929

C. 1929-1939

D. 1939-1945

Hướng dẫn trả lời:

1. B 2. C 3. C 4. D 5. A 6. D

Bài Tập 2 trang 79 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Câu 1. Hãy điền tên quốc gia vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái.

STT

Nội Dung

Quốc Gia

1

Cuộc cách mạng chặt đứt khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc làm cho CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.

2

Đế quốc bị tan rã sau chiến tranh thế giới thứ nhất, dẫn đến sự hình thành hàng loạt các quốc gia mới.

3

Quê hương của “chính sách kinh tế mới”

4

Các nước thực hiện cải cách kinh tế- xã hội để vượt qua đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

5

Các nước thực hiện Phát xít hoá chế độ, ráo riết chuẩn bị chiến tranh để chia lại thi trường và thuộc địa.

6

Quê hương của “Chính sách mới”

7

Nước có sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới sau Mĩ (năm 1936)

8

Quê hương của Hít-le, lò lửa của hai cuộc chiến tranh thế giới

9

Những nước có phong trào cách mạng tiêu biểu nhất ở Châu Á

10

Những nước đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa Phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2. Hãy điền tên nhân vật vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái

STT

Nội Dung

Tên nhận vật

1

Linh hồn của Cách mạng thánh Hai và cách mạng tháng Mười Nga, tác giả của chính sách kinh tế mới.

2

Tổng thống Mĩ, tác giả “chính sách mới”, người có công rất lớn trong việc đưa nước Mĩ thoạt khỏi khung hoảng kinh tế, vai tò lớn trong chiến tranh thế giới thứ hai.

3

Tên trùm phát xít nguy hiểm nhất, kẻ châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

4

Người đứng đầu Đảng Quốc Đại, linh hồn của phong trào đấu tranh đòi độc lập của Nhân dân Ấn Độ nửa đầu thế kỉ XX

5

Người sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, lãnh tụ vĩ đại của phong trào cách mạng Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX.

Hướng dẫn trả lời:

Câu 1.

1.Nga

3. Nga

4. Mĩ, Đức, Nhật Bản

5. Đức- Ý- Nhật

6. Liên Xô

7. Đức

8. Đức

9. Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì, Việt Nam

10. Liên Xô

Câu 2.

1. Lênin

2. Ru-rơ-ven

3. Hitler

4. M.Gandhi

5. Nguyên Ái Quốc

Bài Tập 3 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lập niên biểu theo gợi ý dưới đây để khái quát những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Kết quả

Nước Nga – Liên Xô

2-1917

7-11-1917

1918-1921

1921-1941

1941-1945

Các nước khác

1918-1923

1924-1929

1929-1933

1933-1939

1939-1945

Hướng dẫn trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Kết quả

Nước Nga – Liên Xô

2-1917

Cách mạng tháng Hai

- Lật đổ chế độ Nga hoàng

- Hai chính quyền song song tồn tại

- Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

7-11-1917

Cách mạng xã hội chủ nghĩa

- Thành lập chính quyền Xô Viết do Lê-nin đứng đầu.

- Nhân dân lao động Nga được làm chủ đất nước và vận mệnh mình.

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới theo đường lối cách mạng vô sản

1918-1921

Chống thù trong giặc ngoài

- Đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù.

- Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.

1921-1941

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

- Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa, có nền văn hóa, khoa học kỹ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

1941-1945

Chiến tranh vệ quốc vĩ đại

- Là lực lượng trụ cột góp phần quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

- Bảo vệ vững chắc tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các nước khác

1918-1923

Khủng hoảng kinh tế , chính trị

Phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, Quốc tế Cộng sản thành lập (1919)

1924-1929

Thời kì ổn định tạm thời

Giai đoạn ổn định tạm thời nhưng ẩn chứa nhiều mầm mống dẫn đến khủng hoảng

1929-1933

Khủng hoảng kinh tế thế giới

Các nước tư bản lối thoát bằng những cách khác nhau: cải cách kinh tế, xã hôi (Anh, Pháp, Mĩ), hoặc thiết lập chế độ phát xít (Đức, I-ta-li-a, Nhật)

1933-1939

Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và lên cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật.

- Thế giới hình thành 2 khối đế quốc đối đầu nhau, làm quan hệ quốc tế luôn căng thẳng.

- Tạo điều kiện cho Đức gây chiến..

1939-1945

Chiến tranh thế giới thứ hai

- Chủ nghĩa phát xít bại trận, thắng lợi thuộc về phe Đồng minh.

- Hội nghị I-an-ta được triệu tập để thiết lập trật tự thế giới mới.

Bài Tập 4 trang 82 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Nêu nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ năm 1917-1945.

Hướng dẫn làm bài:

Trong gần 30 năm (1917-1945), nội dung lịch sử thế giới hiện đại nổi bật với những vấn đề chính sau đây:

1. Trong thời kì này diễn ra những chuyển biến quan trọng trong sản xuất vật chất của nhân loại. Những tiến bộ khoa học kĩ thuật đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển với một tốc độ cao. Sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đã làm thay đổi đời sống chính trị-xã hội, văn hóa của các quốc gia, dân tộc và toàn thế giới.

2. Chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới, nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản. Bão táp cách mạng bùng nổ ở nước Nga với hai cuộc cách mạng diễn ra trong năm 1917: Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng; Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đánh đổ chính phủ tư sản, thành lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Trải qua những chặng đường khó khăn, gian khổ với biết bao tổn thất, hi sinh. Nhà nước Xô viết đã được bảo vệ và từng bước đi lên. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, Liên Xô đã vươn lên trở thành một cường quốc công nghiệp trên thế giới, có nền văn hóa, khoa học-kĩ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

3. Phong trào cách mạng thế giới bước sang một thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ở các nước tư bản châu Âu, một cao trào cách mạng đã bùng nổ trong những năm 1918-1923. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lan rộng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Ở nhiều nước, các đảng cộng sản ra đời và nắm vai trò lãnh đạo cách mạng. Nhằm thống nhất hành động và tập hợp lực lượng cách mạng, Quốc tế cộng sản thành lập và hoạt động trong những năm 1919-1943. Phong trào cách mạng thế giới trải qua những bước phát triển chính sau đây:

  • Cao trào cách mạng trong những năm 1918-1923; Quốc tế Cộng sản ra đời.
  • Phong trào cách mạng những năm khủng hoảng kinh tế (1929-1933).
  • Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh (1936-1939).
  • Cuộc chiến đấu chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

4. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động. Nếu như trong hơn 10 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918-1929), các nước tư bản từng bước ổn định và đạt mức tăng trưởng cao về kinh tế, thì trong 10 năm sau (1929-1939) đã lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng chưa từng có. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, các nước tư bản Anh, Pháp và điển hình là Mĩ đã thực hiện những cải cách kinh tế-xã hội để duy trì sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Trong khi đó, các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã tiến hành việc phát xít hóa bộ máy nhà nước và gây chiến tranh xâm lược, dẫn tới sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại. Đứng trước thảm họa của chiến tranh, các quốc gia với chế độ chính trị khác nhau đã cùng phối hợp trong khối Đồng minh chống phát xít. Nhân dân thế giới đã kiên trì chiến đấu chống trả bọn phát xít xâm lược. Trong đó, cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Chiến tranh kết thúc đã mở ra một thời kí phát triển mới của lịch sử thế giới.

Đánh giá bài viết
2 1.334
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 8 Xem thêm