Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Giải bài tập Lịch Sử bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Bài 1 trang 151 Lịch Sử 8: Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

Trả lời:

Khởi nghĩa

Thời gian

Lãnh đạo

Địa bàn

Hoạt động chính

Kết quả

KN Ba Đình

1886- 1887

Phạm Bành, Đinh Công Tráng

Căn cứ Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn-Thanh Hóa

- Xây dựng căn cứ Ba Đình (Thanh Hoá) kiên cố, cấu trúc độc đáo.

- 1 - 1887, nghĩa quân anh dung chống trả trận tấn công của Pháp vào căn cứ, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của giặc

Thất bại

KN Bãi Sậy

1885- 1892

Nguyễn Thiện Thuật

Vùng lau sậy thuộc tỉnh Hưng Yên

- Xây dựng căn cứ Bãi Sậy (Hưng Yên) và Hai Sông (Hải Dương)

- Nghĩa quân được phiên chế thành những phân đội nhỏ (20 người), chăn đánh địch theo lối đánh du kích trên các tuyến giao thông thuỷ, bộ ở đồng bằng Bắc Kì.

Thất bại

KN Hương Khê

1885- 1896

Phan Đình Phùng, Cao Thắng

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- 1885-1888, chuẩn bị lực lượng

- 1888-1896, thời kì chiến đấu, đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch

Thất bại

Bài 2 trang 151 Lịch Sử 8: So sánh hai xu hướng cứu nước: bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh.

Trả lời:

* Giống nhau

- Cả hai ông đều xuất phát từ tinh thần yêu nước, muốn cứu nước, cứu dân cố gắng chống dế quốc và tay sai.

- Phấn đấu vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh théo con đường cách mạng tư sản, chủ trương cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Chủ trương ra nước ngoài học tập kinh nghiệm về rồi làm cách mạng ở Việt Nam.

* Khác nhau

Tiêu chí

Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu

Xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh

Nhiệm vụ

Chống dế quốc, giành độc lập dân tộc

Chống phong kiến giành tự do dân chủ

Chủ trương

Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộ

Khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh.

Phương pháp đấu tranh

Bạo động vũ trang, Xây dựng lực lượng trong nước kết hợp cầu viện Nhật Bản

cải cách

Hình thức đấu tranh

Bí mật, bất hợp pháp

Công khai, hợp pháp

Hạn chế

Không chủ trương chống phong kiến

Đưa ra nhiệm vụ chống phong kiến hủ bại nên ỷ vào Pháp cầu tiến bộ

Bài 3 trang 151 Lịch Sử 8: Sưu tầm tài liệu để trình bày về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ thuở niên thiếu đến năm 1918.

Trả lời:

- Giữa năm 1911: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại cảng Nhà Rồng. Cuộc hành trình kéo dài 6 năm qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ và châu Âu.

- Năm 1917: Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. Tại đây, Người làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng và giai cấp công nhân Pháp, tham gia hội những người Việt Nam yêu nước, viết báo cáo tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam và tố cáo thực dân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga... Những hoạt động bước đầu này của người đã xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Đánh giá bài viết
4 949
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn gọn Xem thêm