Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

Giải bài tập Lịch Sử bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 144: Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này?

Trả lời:

- Hội Duy Tân dựa vào Nhật để xúc tiến chuẩn bị bạo động vì cho rằng Nhật là nước đồng văn, đồng chủng lại đi theo con đường tư bản chủ nghĩa trở nên giàu mạnh nên có thể nhờ cậy được.

- Chủ trương bạo động là đúng, nhưng tư tưởng cầu viện là sai, dựa vào Nhật để chống Pháp là điều ấu trỉ sai lầm.Vì Pháp và Nhật đều là đế quốc, bẩn chất không khác gì đế quốc Pháp.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 145: Đông Kinh nghĩa thục có những hoạt động nào?

Trả lời:

+ Tháng 3 – 1907, Lương Vãn Can, Nguyễn Quyền lập trường học lấy tên là Đông Kinh nghĩa thục.

+ Dạy các môn khoa học thường thức, tổ chức bình văn, biên soạn sách báo tuyên truyền tinh thần yêu nước và nếp sống mới.

+ Phạm vi hoạt động khá rộng: Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình...

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 145: Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước chống Pháp ở nước ta?

Trả lời:

- Đông Kinh nghĩa thục hoạt động như một tổ chức cách mạng có sự phân công, phân nhiệm, mục đích rõ ràng chứ không chỉ đơn thân làm nhiệm vụ dạy học.

- Nuôi dưỡng phong trào cách mạng trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Là cuộc vận động chính trị chuẩn bị về tinh thần, tư tưởng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ trong thời đại mới.

- Thức tỉnh lòng yêu nước, tấn công hệ tư tưởng phong kiến, mở đường cho tư tưởng tư sản.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 146: Nêu những thay đồi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó?

Trả lời:

* Những thay đồi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam:

- Về kinh tế:

+ Đẩy mạnh vơ vét sức người, sức của của nhân dân Việt Nam.

+ Nông nghiệp từ trồng lúa chuyển sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh. Nông nghiệp trồng lúa gặp nhiều khó khăn.

+ Trong công thương nghiệp, thực hiện chính sách nới lỏng độc quyền, một số xí nghiệp của người Việt được mở rộng thêm, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh mới ra đời, đẩy mạnh khai mỏ.

- Về xã hội:

+ Tăng cường bắt nông dân đi lính.

+ Bắt nhân dân mua công trái.

* Nguyên nhân có sự thay đổi đó: Tất cả nhằm phục vụ cho chiến tranh.

- Chiến tranh thế giới nổ ra, kinh tế nước Pháp xa xút vì vậy Pháp đẩy mạnh việc vơ vét sức người, sức của ở Đông Dương để phục vụ cho chiến tranh.

- Thay đổi chính sách kinh tế ở thuộc địa nhằm đảm bảo guồng máy kinh tế ở thuộc địa chạy đều, giảm bớt ảnh hưởng của chiến tranh tới kinh tế và chính trị Việt Nam.

- Bắt lính từ Việt Nam sang Pháp để tham gia vào quân đội Pháp.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 148: Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên.

Trả lời:

Nội dung

Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916)

Khởi nghĩa binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917)

Nguyên nhân

Pháp mở chiến dịch bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu

Binh lính được giác ngộ phối hợp với tù trưởng chính trị khởi nghĩa

Lãnh đạo

Thái Phiên, Trần Cao Vân, mời vua Duy Tân tham gia

Lương Ngọc Quyến, Trịnh Văn Cấn

Diễn biến

Dự kiến khởi sự vào đêm 3 rạng sáng 4-5-1916 tại Huếnhưng kế hoạch bại lộ, mưu khởi nghĩa không thành

Giết chết tên giám binh, phá nhà lao, thả tù chính trị, chiếm các công sở, làm chủ tinh lị, nhưng không chiếm được trại lính nên bị phản công

Kết quả

Thái Phiên, Trần Cao Vân bị xử tử, vua Duy Tân bị đày sang châu Phi

Kéo dài 5 tháng nhưng thất bại, Trịnh Văn Cấn tự sát

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 148: Hai cuộc khởi nghĩa này có những đặc điểm gì về lực lượng tham gia và phương pháp tiến hành?

Trả lời:

- Lực lượng tham gia hai cuộc khởi nghĩa đều là binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

- Phương thúc tiến hành: Bạo động, khởi vũ trang.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 149: Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới?

Trả lời:

- Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp.

- Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mang nổ ra liên tục nhưng đều thất bại.

- Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan, nhưng không tán thành con đường cứu nước của những tiền bối đi trước Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 30 trang 149: Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?

Trả lời:

- Các nhà yêu nước chống Pháp trước đó là các sĩ phu phong kiến, mong muốn của họ là giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến hoặc đi theo con đường dân chủ tư sản, dựa vào nước ngoài để cứu nước.

- Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học - kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác - Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga.

Bài 1 trang 149 Lịch Sử 8: Lập bảng thống kê những phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo mẫu sau:

Trả lời:

Phong trào

Mục đích

Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu

Phong trào Đông du (1905-1909)

Đào tạo nhân tài cho đất nước, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang

- Đưa học sinh sang Nhật du học

- Viết sách báo tuyên truyền yêu nước

Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài

- Mở trường dạy học

- Tổ chức các buổi diễn thuyết, xuất bản sách báo tuyên truyền tinh thần yêu nước,...

Cuộc vận động Duy Tân và chống thuế ở Trung Kì (1908)

Xóa bỏ chế độ phong kiến, tiến hành đổi mới đất nước

- Mở trường dạy học, đả phá các hủ tục lạc hậu, xây dựng lối sống mới.

- Chống đi phu, chống sưu thuế.

Mưu khởi nghĩa ở Huế (1916)

Chống chiến dịch bắt lính đưa sang châu Âu

Bạo động vũ trang

Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị Thái Nguyên (1917)

Chống Pháp, thả tù chính trị

Bạo động vũ trang

Bài 2 trang 149 Lịch Sử 8: Nêu một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX về mục đích, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh.

Trả lời:

Nội dung

Phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX

Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX

Mục đích

Chống Pháp, giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến

Chống Pháp, giành độc lập dân tộc, kết hợp với cải cách xã hội, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến và cộng hòa tư sản

Lực lượng tham gia

Đông đảo nhưng hạn chế

Đông đảo các giai cấp, tầng lớp

Hình thức đấu tranh

Vũ trang là chủ yếu

Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, cải cách xã hội

Bài 3 trang 149 Lịch Sử 8: Trình bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 -1918.

Trả lời:

- Lực lượng tham gia gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

- Hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.

- Địa bàn: Diễn ra lẻ tẻ từ Bắc đến Nam.

- Kết quả: Đều lần lượt bị thất bại.

Đánh giá bài viết
2 815
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn gọn Xem thêm