Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Giải bài tập Lịch Sử bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 28 trang 134: Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX.

Trả lời:

- Giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế-xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng:

+ Kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp sa sút, tài chính khô kiệt.

+ Xã hội: đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 28 trang 134: Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỉ XIX?

Trả lời:

- Triều đình Huế thi hành chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng.

- Kinh tế sa sút.

- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

=> Mâu thuẫn xã hội dâng cao. Phong trào khởi nghĩa của nông dân lại tiếp tục bùng nổ dữ dội trong những năm cuối thế kỉ XIX.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 28 trang 135: Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách?

Trả lời:

- Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn.

- Xuất phát từ lòng yêu nước, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương dầu với các cuộc tấn công dồn dập của Pháp.

- Các sĩ phu là những người có điều kiện tiếp xúc với nền văn hoá tiến bộ ở phương Tây, muốn đưa ra đề nghị cải cách, học hỏi phương Tây.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 28 trang 135: Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ.

Trả lời:

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế: Xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

- Đinh Văn Điền: Xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

- Nguyễn Trường Tộ: Đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.

- Nguyễn Lộ Trạch (1877-1882): Đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 28 trang 136: Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX.

Trả lời:

- Hạn chế của các đề nghị cải cách:

+ Vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc.

+ Chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong.

+ Chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại: Giải quyết mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và giữa địa chủ với nông dân.

Bài 1 trang 136 Lịch Sử 8: Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.

Trả lời:

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế: Xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

- Đinh Văn Điền: Xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

- Nguyễn Trường Tộ: Đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.

- Nguyễn Lộ Trạch (1877-1882): Đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

Bài 2 trang 136 Lịch Sử 8: Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

Trả lời:

- Các đề nghị cải cách vẫn còn nhiều hạn chế: Mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại.

- Triều đình phong kiến bảo thủ, ngại thay đổi, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

Đánh giá bài viết
5 484
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn gọn Xem thêm