Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Giải bài tập Lịch Sử bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 5 trang 36: Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4 -9- 1870 như thế nào?

Trả lời:

- Thái độ của “Chính phủ vệ quốc”: Vội vã xin đình chiến, đầu hàng, đàn áp nhân dân.

- Thái độ nhân dân: Bất chấp thái độ đầu hàng và hành động đàn áp phong trào đấu tranh của chính phủ tư sản, nhân dân Pa-ri kiên quyết đứng lên chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 5 trang 36: Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18 – 3- 1871.

Trả lời:

- Sáng 18 - 3 – 1871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri), nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân.

+ Công nhân Pa-ri và gia đình họ kéo đến ngày càng đông để hỗ trợ cho các chiến sĩ Quốc dân quân. Quân Chi-e bị vây chặt.

+ Bọn chỉ huy điên cuồng ra lệnh bắn vào nhân dân nhưng binh lính không tuân lệnh giúp nhân dân, tước vũ khí của chúng.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 5 trang 37: Những chính sách của Công xã Pa-ri phục vụ cho ai?

Trả lời:

Những chính sách của Công xã Pa-ri phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 5 trang 38: Tại sao Đức ủng hộ Chính phủ Véc-xai trong việc chống lại Công xã Pa-ri?

Trả lời:

Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã Pa -ri vì:

- Chính phủ Chi-e kí hòa ước với những điều khoản có lợi cho Đức: Cắt hai tỉnh An-dát và Lo-ren cho Đức, bồi thường 5 tỉ phrăng vàng.

- Đáp lại, Đức thả 10 vạn tù binh để Chi-e có thêm lực lượng chống Công xã.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 5 trang 38: Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa-ri và quân Véc-xai diễn ra như thế nào?

Trả lời:

- Từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tiến công Pa-ri. Đến đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài ở phía tây và phía nam bị quân Véc-xai chiếm lại.

- Ngày 20-5, quân chính phủ Véc-xai bắt đầu tấn công vào thành phố, nhân dân Pa-ri chống trả quyết liệt

- Ngày 27-5, Trân chiến đấu cuối cùng của các chiến sĩ Công xã diễn ra ở trân địa Cha La-se-dơ.

- Đến ngày 28-5-1871, cuộc chiến đấu kết thúc, lịch sử gọi là “Tuần lễ đẫm máu”, Công xã Pa-ri sụp đổ.

Bài 1 trang 39 Lịch Sử 8: Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri?

Trả lời:

Nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri vì:

- Chính phủ vệ quốc sau khi thành lập không tổ chức đấu tranh chống Phổ mà nhanh chóng đầu hàng, đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân.

Bài 2 trang 39 Lịch Sử 8: Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri.

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

18-3-1871

Chiến sự ở Pa-ri

Quân Chính phủ bị đánh bị, nhân dân Pa-ri làm chủ

26-3-1871

Bầu cử Hội đồng Công xã

Công xã được thành lập

Tháng 4 – đầu tháng 5 - 1871

Quân Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri

Quân Vec-xai chiếm phía Tây và phía Nam Pa-ri

20-5-1871

Quân Véc-xai tổng tấn công Pa-ri

Cuộc chiến diến ra ác liệt

27-5-1871

Trận chiến ở nghĩa địa Cha La-se-dơ

Công xã sụp đổ

Bài 3 trang 39 Lịch Sử 8: Vì sao nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

Trả lời:

Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới vì:

- Thành lập lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh của nhân dân.

- Ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lượi của nhân dân.

- Bản chất của công xã là do dân và vì dân, không như nhà nước tư sản chỉ phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản.

Bài 4 trang 39 Lịch Sử 8: Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa-ri.

Trả lời:

- Ý nghĩa:

+ Là hình ảnh của chế độ mới, xã hội mới.

+ Cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.

- Để lại bài học quý báu như:

+ Cách mạng muốn giành thắng lợi phải có Đảng cách mạng nhân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông.

+ Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân,do dân, vì dân.

Đánh giá bài viết
2 1.983
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn gọn Xem thêm