15 Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử năm 2022 có đáp án

15 Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử có đáp án được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giúp các em làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 8. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo

Đề thi học kì 1 Sử 8 năm 2022 số 1

I.TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất (2,0 điểm)

1. Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

A. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.

B. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

C. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.

D. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.

2. Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là gì?

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.

B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật.

C. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lí của thần học.

D. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này, thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển.

3. Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xi - pay (Ấn Độ) diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ năm 1857 đến năm 1858

B. Từ năm 1858 đến năm 1859

C. Từ năm 1857 đến năm 1859

D. Từ năm 1856 đến năm 1858

4. Đảng Quốc Đại là đảng của giai cấp nào?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp vô sản

C. Giai cấp phong kiến

D. Giai cấp nông dân

5. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

A. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

C. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.

D. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

6. Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh

B. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện

C. Tiến hàng chiến tranh với các nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản

D. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc

7. Trong cải cách giáo dục, nội dung nào được tăng cường trong chương trình giảng dạy ở Nhật Bản?

A. Nội dung về giáo lí của các tôn giáo

B. Nội dung về pháp luật

C. Nội dung về công nghiệp hóa và hiện đại hóa

D. Nội dung về khoa học kĩ thuật

8. Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên những lĩnh vực nào?

A. Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự

B. Kinh tế, chính trị, xã hội

C. Kinh tế, chính trị, văn hóa

D. Văn hóa, giáo dục, quân sự

Câu 2: Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B (1,0 điểm)

Cột A

Cột B

1. Năm 1863-1866

A. Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành đấu tranh vũ trang.

2. Năm 1896-1898

B. Các tổ chức công đoàn ở In-đô-nê-xi-a được thành lập.

3. Năm 1884 -1913

C. Cách mạng bùng nổ, nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời nhưng sau đó bị đế quốc Mĩ thôn tính.

4. Năm 1905

D. Khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo.

E. Phong trào nông dân Yên Thế

I. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX? (2 điểm)

Câu 2: Nhận xét tính chất và ý nghĩa cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911? (2 điểm)

Câu 3: Tình hình Nhật Bản sau cuộc Duy Tân Minh Trị? Qua cuộc Duy Tân Minh Trị em rút ra được bài học gì cho bản thân? (3 điểm)

Đáp án đề thi học kì 1 Lịch sử 8 đề 1

I.TRẮC NGHIỆM

Nội dung

Điểm

(3,0 điểm)

Câu 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

B

D

C

A

B

B

D

A

(Trả lời đúng mỗi câu 0,25 điểm)

2 điểm

Câu 2:

1

2

3

4

D

C

E

B

(Trả lời đúng mỗi câu 0,25 điểm)

1 điểm

II. TỰ LUẬN

Nội dung

(7,0 điểm)

Câu 1

(2 điểm)

- Công nghiệp: Kĩ thuật luyện kim, sản xuất gang, sắt thép,….đặc biệt là sự ra đời của động cơ hơi nước.

- Giao thông vận tải tiến bộ nhanh chóng. Năm 1807, một kĩ sư người Mĩ là Phơn-tơn chế tạo tàu thủy chạy bằng hơi nước. Năm 1802, đầu máy xe lửa xuất hiện ở Anh. Máy điện tín được phát minh ở Nga và Mĩ.

- Nông nghiệp: Sử dụng phân bón hóa học, máy kéo, máy đập, máy gặt đập.

- Quân sự: Nhiều vũ khí mới được sản xuất: Đại bác, súng trường, chiến hạm, ngư lôi, khí cầu.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 2

(2 điểm)

- CM Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dân quốc, tạo điều kiện cho nề kinh tế tư bản phát triển.

- CMTS còn nhiều hạn chế. Đây là cuộc CMTS không triệt để vì nó không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cực chống phong kiến.

1 điểm

1 điểm

Câu 3

(3 điểm)

- Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX Nhật Bản trở thành một nước tư bản công nghiệp. Giữ được độc lập và trở thành một đế quốc hùng mạnh ở châu Á.

- Nêu được bài học: Dám thay đổi, luôn tìm tòi cái mới, tiếp thu có chọn lọc, vai trò của giáo dục, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công cuộc xây dựng đất nước,…

- Đưa ra được lập luận hợp lí với luận điểm đưa ra, ví dụ cụ thể.

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Đề thi Sử 8 học kì 1 năm 2022 số 2

I. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 4

Câu 1: Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội.

A. Chiếm hữu nô lệ

B. Nguyên thủy

B. Phong kiến

D.Tư bản chủ nghĩa

Câu 2: Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là.

A. Cách mạng tư sản Hà Lan

B. Cách mạng tư sản Anh

B. Cách mạng tư sản Bắc Mĩ

C. Cách mạng tư sản Pháp

Câu 3: Sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian về những thành tựu của cách mạng công nghiệp Anh từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX

1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước

2. Giêm Ha- gri- vơ sáng chế ra máy Gien – ni

3. Ac- crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

A. 1-2-3

B.2-3-1

C.2-1-3

D.3-2-1

Câu 4: Nhà khoa học nào đã nói; ”Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”?

A. A-tôn-xtôi

B.M-Sô-lô-khốp

B. A- Nô – ben

D.A-Anh-xtanh

Câu 5: Hoàn thành thông tin trong bảng niên biểu sau

Thời gian

Sự kiện

1911

1914 -1918

1917

1939-1945

II.Tự luận ( 6 điểm)

Câu 1: (3 điểm). Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng? Đó là cuộc cách mạng nào? Vì sao?

Câu 2 : (3 điểm). Trình bày nội dung chủ yếu và tác dụng của chính sách mới?

Xem đáp án trong file tải về

Tài liệu vẫn còn mời các bạn tải về tham khảo trọn vẹn nội dung

-----------------------

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các bạn 15 Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử năm 2022 kèm đáp án. Đây là đề thi tham khảo học kì 1 môn Sử lớp 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử. Mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài 15 Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Đánh giá bài viết
12 1.719
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 8

    Xem thêm