Đề thi học kì 1 Lịch sử 8 Cánh diều năm học 2023 - 2024

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử sách Cánh diều năm học 2023 - 2024 có đáp án và ma trận là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 8 sắp tới. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời các bạn tải về để xem trọn bộ tài liệu.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 Lịch sử Địa lí 8 Cánh diều

1. Ma trận đề thi học kì 1 Lịch sử 8 Cánh diều

KHUNG MA TRẬN

PHÂN MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng % điểm

Nhận biết

(TN)

Thông hiểu

(TL)

Vận dụng

(TL)

Vận dụng cao

(TL)

1

Đông Nam Á từ nửa sau TK XVI đến TK XIX

1. Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây

2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á

3. Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á

2 TN

5%

2

Việt Nam từ đầu TK XVI đến TK XVIII

1. Xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn

2. Những nét chính trong quá trình mở cõi từ TK XVI đến TK XVIII.

3. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII

2 TN

5%

4. Phong trào Tây Sơn

1 TLb

10%

5. Kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỉ XVI - XVIII

1 TLa

15%

3

Châu Âu và nước Mỹ từ cuối TK XVIII đến đầu TK XX

1. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc

2. Các nước Âu - Mỹ từ cuối TK XIX đến đầu TK XX

2 TN

5%

3. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Marx

4. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

1 TLc

5%

5. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

2 TN

5%

Tỉ lệ

20%

15%

10%

5%

50%

2. Đề thi Lịch sử 8 học kì 1 Cánh diều

PHÂN MÔN LỊCH SỬ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn đáp án đúng nất

Câu 1. Vào giữa thế kỉ XIX, Vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm nhập của nước nào?

A. Nước Anh, Pháp, Mĩ.

B. Nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

C. Nước Mĩ, Hà Lan, Pháp.

D. Nước Anh và Pháp.

Câu 2. Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước ở Đông Nam Á là

A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia.

B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan.

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po.

Câu 3. Vị thủ lĩnh nào còn có tên là “quận He”?

A. Hoàng Công Chất.

B. Nguyễn Hữu Cầu.

C. Lê Duy Mật.

D. Nguyễn Danh Phương.

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật nổ ra ở đâu?

A. Thăng Long.

B. Thanh Hóa và Nghệ An.

C. Hải Dương và Bắc Ninh.

D. Tuyên Quang.

Câu 5. Cuối thế kỉ XIX, công nghiệp sản xuất của Anh đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Thứ ba.

B. Thứ tư.

C. Thứ hai.

D. Thứ nhất.

Câu 6. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.

B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

Câu 7. Chính quyền thành lập sau cách mạng tháng Hai là

A. chính quyền tư sản.

B. chính quyền phong kiến.

C. chính quyền vô sản .

D. chính quyền tư sản và chính quyền Xô Viết song song tồn tại .

Câu 8. Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì?

A. Cách mạng tư sản.

B. Cách mạng vô sản.

C. Cách mạng dân tộc dân chủ.

D. Cách mạng dân chủ tư sản.

B. TỰ LUẬN ( 3,0 điểm )

Câu 1 Bằng kiến thức lịch sử đã được học, em hãy tóm tắt những nét chính về sự chuyển biến văn hóa và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.(1,5 điểm)

Câu 2 :. Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn. (1,0 điểm)

Câu 3 : Từ hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất( 1914-1918) theo em các nước cần làm gì để góp phần duy trì hòa bình thế giới? (0,5 điểm)

Đáp án đề thi học kì 1 Lịch sử 8 Cánh diều

PHÂN MÔN LỊCH SỬ

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

B

D

A

C

D

B

TỰ LUẬN (3,0 điểm)

B. TỰ LUẬN

(3,0 điểm)

Câu 1.

* Tôn giáo:

- Nho giáo: vẫn được đề cao trong học tập, thi cử và tuyển chọn quan lại.

- Phật giáo, Đạo giáo phục hồi và phát triển.

- Đạo thiên chúa xuất hiện cuối thế kỷ XVI và bị các chúa Trịnh, Nguyễn ngăn cấm

* Văn hóa:

- Chữ viết: Đến thế kỉ XVII, tiếng Việt đã phong phú và trong sáng, một số giáo sĩ phương tây dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng việt. Đó là chữ quốc ngữ.

- Văn học:

+ Văn học chữ Hán phát triển, văn học chữ Nôm chiếm ưu thế

+ Văn học dân gian phát triển phong phú

- Nghệ thuật dân gian:

+ Điêu khắc: nét trạm trổ đơn giản mà dứt khoát

+ Nghệ thuật sân khấu: đa dạng mà phong phú

0,25 điểm 0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 2

- Nguyễn Huệ - Quang Trung đã lãnh đạo phong trào Tây Sơn lần lượt tiêu diệt 3 tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài hơn 2 thế kỉ.

- Đánh đuổi giặc ngoại xâm Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

- Nguyễn Huệ - Quang Trung đã đóng góp công lao vô cùng to lớn vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 3

Các nước có thể làm một số việc để góp phần duy trì hòa bình thế giới như sau:

( Gợi ý: Học sinh chỉ cần nêu được 3 ý giáo viên có thể chấm điểm tối đa )

+Tham gia kêu gọi giữ gìn an ninh và hòa bình thế giới; giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.

+Tuyên truyền để mọi người thấy được nếu chiến tranh xảy ra sẽ để lại những hậu quả vô cùng thảm khốc.

+Tích cực tham gia các hoạt động để hưởng ứng việc bảo vệ hòa bình thế giới.

+Lên án những hành động gây ra nguy cơ chiến tranh.

+Lên án những hành động gây ra nguy cơ chiến tranh.

0,5điểm

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử năm học 2023 - 2024, mời các bạn tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Đánh giá bài viết
1 327
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 8

    Xem thêm