Khi tôi chơi ff quá 180 phút

Trong một thửa rộng hình chữ nhật có mảnh đất ruộng hình thoi 56 km hỏ

i tính diên tích đ

ó

Hỏi bài

Xem thêm