Tính Mai Văn Toán học

Từ 3 thẻ số 3,5,0 có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số

4
4 Câu trả lời
 • Cuong Le
  Cuong Le

  35;30;53;50

  Trả lời hay
  1 Trả lời 13:12 26/03
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  35, 53, 30, 50

  0 Trả lời 21:40 23/03
 • Bơ

  4 số: 30, 35, 50, 53

  0 Trả lời 11:04 24/03
 • Sư tử hà đông
  Sư tử hà đông

  4 số 35, 53, 50, 30

  vì 03, 05 được tính là 3 và 5 là số có 1 chữ số

  0 Trả lời 11:04 24/03

Toán học

Xem thêm