Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm

1 1.674

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm là tài liệu chuyên ngành cần thiết mà VnDoc xin được gửi tới các bạn sinh viên ngành Bảo hiểm tham khảo với nhu cầu tuyển dụng nhân sự bảo hiểm đòi hỏi rất cao và những kiến thức chuyên ngành về tiếng Anh cũng với các tài liệu bảo hiểm rất khó tìm. Mời các bạn xem tài liệu.

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm là tài liệu thuộc chương trình đào tạo chuyên sâu về ngành Bảo hiểm.

Key Term Thuật ngữ
Accidental death benefit Quyền lợi BH chết do tai nạn
account  Tài khoản
accountability  Khả năng đảm đương công việc
accounting  Kế toán
accounting conservation  Nguyên tắc thận trọng trong kế toán
Acquisition  Sự mua lại quyền kiểm soát
active management strategy  Chiến lược quản lý năng động
Activity based costing  Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động
actuarial assumptions  Các giả định tính phí
actuary  Định phí viên
adequate rate  Tỷ lệ phí thích hợp
admitted asset  Tài sản được thừa nhận
advanced underwriting Dept  Phòng đánh giá rủi ro cao cấp
agency -building distribution sys  Hệ thống phân phối thông qua đại lý
agency contract  Hợp đồng đại lý
Agency law  Luật về đại lý
agency office  Văn phòng đại lý
Agency relationship  Quan hệ đại lý
Agent  Đại lý
Agent - broker  Đại lý - Môi giới
Agent's statement  Báo cáo đại lý
aggressive financial strategy  Chiến lược tài chính táo bạo
alien corporation  Doanh nghiệp nước ngoài (Mỹ)
amortization  Trả dần
Đánh giá bài viết
1 1.674
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế Xem thêm