Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh

Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh English for business management

Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh bản pdf được phát hành bởi trường Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông giúp các bạn sinh viên tìm hiểu và học Tiếng Anh ngành quản trị kinh doanh tốt hơn. Tài liệu English for business management mang đến nét khái quát và rèn luyện cho bạn nhiều kỹ năng Tiếng Anh, giúp bạn học tập tốt hơn.

Unit 1. Economic Activity

I. INTRODUCTION

Bạn bắt đầu họ bài đầu tiên của phần Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Bài được bố cục theo trình tự như sau: mục đích, bài đọc 1, phần thực hành ngôn ngữ, bài đọc 2, bài luyện nghe, tóm tắt nội dung bài học, bảng từ vựng, phần bài tập và đáp án cho tất cả các bài tập.

Bạn nên đọc kỹ mục đích của bài học. Phần này giúp bạn biết được nội dung sẽ học trong bài. Khi bạn đã nắm rõ được những nội dung này thì có nghĩa bạn đã đạt được mục đích của bài học.

Trong bài 1 bạn sẽ học về các hoạt động kinh tế: thế nào là hoạt động kinh tế và các hoạt động kinh tế tạo nên cái gì...

II. UNIT OBJECTIVES

Bài học này bao gồm các mục đích sau:

  • Từ vựng có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động kinh tế
  • Cách sử dụng "Will" và "May" để nói về khả năng trong tương lai
  • Cách sử dụng các đại từ quan hệ như: who, whom, which, that, when, where và whose
  • Cách chuyển từ danh từ sang tính từ bằng cách thêm hậu tố "al"
  • Ôn lại các thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn
  • Cách sử dụng câu đề nghị, yêu cầu và cách đáp lại những đề nghị hay yêu cầu đó
Đánh giá bài viết
58 80.836
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế Xem thêm