Thuật ngữ chuyên nghành tiếng anh kinh tế

Trong tiếng anh chuyên ngành kinh tế, có rất nhiều mảng được cung cấp và phân ra. Người học phải nắm bắt được những thứ tổng quan đó, rồi mới đi vào học chi tiết. Các bạn nên học theo từng cụm từ (vì tất cả chúng đều đi liền với nhau) chứ không nên nhớ ba mà quên một, điều đó khiến cho cả cụm bị tối nghĩa và người đọc sẽ không hiểu gì. Nên ghép những cụm từ đó vào một câu cụ thể, trường hợp cụ thể, bạn sẽ nhớ được lâu hơn.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá bài viết
1 4.449
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế Xem thêm