Đoạn văn Tiếng Anh về công việc trong tương lai

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói, viết tiếng Anh khác nhau về công việc mơ ước. Mời các bạn tham khảo.

Đoạn văn Tiếng Anh về công việc trong tương lai

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Gợi ý viết bài

Để viết được đoạn văn bạn có thể dựa vào các câu hỏi sau:

1. Mở đoạn

- What is your dream job? (Nghề nghiệp mơ ước của bạn là gì?)

My dream is to become a/ an ….. (Ước mơ của tôi là trở thành một …..)

- Why do you want? (Tại sao bạn muốn?)

2. Thân đoạn

- How did you first get interested in this type of work? Did someone in this career inspire you?

=> Làm thế nào mà bạn có sự quan tâm ban đầu với công việc này? Có ai trong nghề này truyền cảm hứng cho bạn?

- What do you hope to accomplish in this career?

=> Bạn hy vọng đạt được điều gì trong sự nghiệp này?

- How are you make your dreams?

=> Bạn thực hiện ước mơ của bạn như thế nào?

3. Kết đoạn

I am looking forward to taking the first step toward becoming a/ an ….

(Tôi đang rất mong chờ được đi những bước đầu tiên hướng tới việc trở thành một …)

II. Bài viết tham khảo

Viết đoạn văn nghề nghiệp tương lai của em bằng tiếng Anh giáo viên số 1

Đoạn văn Tiếng Anh về công việc trong tương lai

When I was young, I had a dream to become a teacher. Many my friends ask me that why I choose teaching. The reason is that I love children so much. I want to take care of them, teach them how to read, how to write, how to listen and show them the beautiful things of this life. Teaching is also similar to growing a tree up, you must have patient, carefulness and passion. Another important reason making me choose this job is my parents. They hope that I can achieve their dream. To make my dream come true, I am trying to complete the program in my university with the best result. In the future, I will become a good teacher.

Dịch:

Khi tôi còn nhỏ, tôi ước mơ trở thành giáo viên. Nhiều người bạn hỏi tôi rằng tại sao tôi lại lựa chọn việc dạy học. Bởi lẽ tôi yêu quý trẻ con, tôi muốn chăm sóc chúng, muốn dạy chúng cách đọc, cách viết, cách lắng nghe và chỉ cho chúng những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Dạy học giống như trồng một cái cây vậy, bạn phải có sự kiên nhẫn, cẩn thận và niềm đam mê. Lý do quan trọng khác khiến tôi lựa chọn công việc này là bố mẹ tôi. Họ hy vọng tôi có thực hiện được ước mơ của họ. Để biến ước mơ thành hiện thực, tôi đang nỗ lực hoàn thành trên trường đại học với kết quả tốt nhât. Trong tương lai, tôi sẽ trở thành một giáo viên tốt.

Đoạn văn nghề nghiệp tương lai của em bằng tiếng Anh bác sĩ số 2

Đoạn văn Tiếng Anh về công việc trong tương lai

I have a dream about my job in the future, it's a doctor. I want to be a doctor because I want help the people who suffer from fatal diseases. There is a man did inspires to me to become a doctor. I met him when I went to the zoo with my friend. I remembered that I did run to fast and then fall down. The man ran to me and helped me not hurt again. At that time, I really admired him and wanted to become a doctor. I understand that to achieve my dream, I have to study hard and learn at least 11 years or even almost my all life. However, I won’t give up my dream, I will try my best to become a good doctor.

Dịch:

Tôi có ước mơ về công việc của tôi trong tương lai đó là trở thành bác sĩ. Tôi muốn trở thành bác sĩ bởi vì tôi muốn giúp đỡ những người mắc bệnh hiểm nghèo. Có một người đàn ông đã truyển cảm hứng cho tôi trở thành bác sĩ. Tôi đã gặp ông ấy khi tôi đi chơi công viên với bạn. Tôi nhớ rằng tôi đã chạy rất nhanh và bị ngã. Người đàn ông ấy đã chạy tới phía tôi và giúp tôi băng bó vết thương. Lúc đó, tôi thực sự ngưỡng mộ ông và muốn trở thành bác sĩ. Tôi hiểu rằng để đạt ước mơ, tôi phải học tập chăm chỉ và học ít nhất là 11 năm hay thậm chí là cả đời, Tuy nhiên tôi sẽ không từ bỏ ước mơ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình

Viết về ước mơ bằng Tiếng Anh số 3

Đoạn văn Tiếng Anh về công việc trong tương lai

My dream job is to be a fashion designer, because I think it is fun and it is also a way to express the creative side of you. As well as of that I want to be a fashion designer because I want to create beautiful clothes for everyone. I am used to watching fashion programs on TV. At that time, I wish I could design clothes to show on the programs. The skills I would need are communication skills, be good at drawing, be able to work under pressure and be imaginative. I think I will enhance these skills to become a good fashion designer in the future.

Dịch:

Công việc mơ ước của tôi là trở thành một nhà thiết kế thời trang, vì tôi nghĩ đó là niềm vui và đó cũng là một cách để thể hiện khía cạnh sáng tạo. Ngoài ra, tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang vì tôi muốn tạo ra những bộ quần áo đẹp cho mọi người. Tôi đã quen với việc xem các chương trình thời trang trên TV. Lúc đó, tôi ước mình có thể thiết kế quần áo để trình diễn trên các chương trình này. Những kỹ năng tôi cần là kỹ năng giao tiếp, vẽ giỏi, chịu áp lực công việc và có trí tưởng tượng. Tôi nghĩ mình sẽ nâng cao những kỹ năng này để trở thành một nhà thiết kế thời trang giỏi trong tương lai.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Đoạn văn Tiếng Anh về công việc trong tương lai. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập

Đánh giá bài viết
3 9.018
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm