Write a letter to invite a friend to an art exhibition

Unit 4 lớp 7 Writing: Informal letter of invitation do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Bài tập Unit 4 lớp 7 nâng cao: Music and Arts MỚI

Write a letter to invite a friend to an art exhibition

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Write a letter to invite a friend to an art exhibition, using the following cues:

- Event: Exhibition of Modern Art

- Time: 9 o’clock, Saturday morning

- Place: Arts Centre

- Time to meet: 8.15

Write a letter to invite a friend to an art exhibition - Bài viết số 1

456 Le Trong Tan Rd, Nam Dinh

Nov 15, 2021

Hello Son Tung MTP,

Are you free on Saturday moring? What about taking part in an Exhibition of Modern Art at Art Centre with me this weekend? It is held at 9 a.m this Saturday morning. It will be great if we meet at 8.15 a.m at our school gate. Then we’ll go to the exhibition together.

Write to me soon. Looking forward to seeing you there.

Love,

VnDoc

Bài dịch

456 đường Lê Trọng Tấn, Nam Định

Sơn Tùng MTP yêu quý,

Bạn có rảnh sáng thứ Bảy không? Hãy tham gia Triển lãm nghệ thuật hiện đại tại trung tâm Trung tâm Nghệ thuật với mình tuần này đi? Triễn lãm được tổ chức lúc 9 giờ sáng thứ Bảy. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta gặp nhau lúc 8.15 tại cổng trường. Sau đó chúng ta sẽ tới triển lãm.

Hãy viết thư sớm cho mình nhé. Mình rất mong đợi được gặp bạn ở đó

Thân mến,

VnDoc

Viết thư bằng tiếng anh mời bạn đi dự triển lãm - Bài viết số 2

123 Cau Giay Rd, Hanoi

Nov 20, 2020

Hello Anna,

How are you doing? Are you interested in an art exhibition? Let’s join an Exhibition of Modern at Arts Centre with me this weekend. It is held at 9 o’clock this Saturday morning. I think we will meet at 8.15 at the bus stop near the Arts Center and then we’ll go to the exhibition together.

Write to me soon. I’m sure it will be fun.

Love,

Linh

Bản dịch:

123 đường Cầu Giấy, Hà Nội

20/11/2020

Chào Anna,

Bạn vẫn khỏe chứ? Bạn có hứng thú triển lãm nghệ thuật không? Hãy tham gia Triển lãm nghệ thuật hiện đại tại trung tâm Trung tâm Nghệ thuật với tôi tuần này. Buổi triển lãm diễn ra lúc 9 giờ sáng thứ Bảy. Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau tại bến xe buýt gần Trung tâm Nghệ thuật và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tới buổi triển lãm

Hãy trả lời tôi sớm. Tôi đảm bảo buổi triển sẽ rất vui

Thân mến,

Linh

Writing unit 4 lớp 7 - Bài viết số 3

123 Cau Giay Rd, Hanoi

Nov 20, 2020

Hi Rosie,

Are you free this Saturday morning? How about going to the event “Exhibition of Modern Art” ? It seems like the most wonderful exhibition of art this year. I’m sure you’ll be fond of it. The exhibition opens at 9 o’clock this Saturday at Art Centre, so I will pick you up at 8.15, just get dresses and wait for me. I hope we’ll have a good time together.

Looking forward to seeing you there.

Cheers,

David

Bản dịch:

123 đường Cầu Giấy, Hà Nội

20/11/2020

Chào Rossie,

Bạn có rảnh sáng thứ Bảy tuần này không? Hãy đi tới sự kiện “Triển lãm nghệ thuật hiện đai” với tôi? Đây dường như là triển lãm nghệ thuật thú vị nhất năm nay. Mình đảm bảo bạn sẽ thích nó. Buổi triển lãm mở cửa lúc 9 giờ sáng thứ Bảy tại Trung tâm Nghệ thuật, vì vậy mình sẽ đón bạn lúc 8:15 giờ sáng. Bạn chỉ cần mặc đồ và đợi mình. Mình hy vọng chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ với nhau.

Mong chờ được gặp bạn

Yêu quý,

David

Write informal letter of invitation - Bài viết số 4

123 Cau Giay Rd, Hanoi

Nov 20, 2020

Dear Jessica,

Have you finished your mid-term examination? If you’re free, what about going to the event “Exhibition of Modern Art” at Arts Centre? It must be one of the most interesting art exhibition this year. The event begins at 9 o’clock, so let’s meet at 8.15 in the park near my house. Then, we’ll go together. I hope we’ll have a good time.

Looking forward to seeing you there.

Love,

Mai

Bản dịch:

123 đường Cầu Giấy, Hà Nội

20/11/2020

Jessica thân mến,

Bạn đã kết thúc kì kiểm tra giữa kì chưa? Nếu bạn rảnh, hãy đi tới sự kiện “Triển lãm nghệ thuật hiện đai” tới Trung tâm Nghệ thuật với tôi. Nó chắc chắn là buổi triển lãm nghệ thuật thú vị nhất năm nay. Sự kiện này bắt đầu lúc 9 giờ sáng, vì vậy hãy gặp nhau lúc 8.15 tại công viên gần nhà mình. Sau đó chúng ta sẽ đi với nhau. Hy vọng chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ

Mong chờ được gặp bạn ở đó.

Yêu quý,

Mai

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Write a letter to invite a friend to an art exhibition. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 4 lớp 7 nâng cao: Music and Arts,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
36 14.797
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm