Trắc nghiệm Ngữ âm Tiếng Anh 7 Unit 4: Music and arts

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: Music and arts

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 4 Music and arts phần Ngữ âm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em ôn tập và củng cố kiến thức về Ngữ âm trong Unit 4 Tiếng Anh lớp 7 mới. Chúc các em làm bài tốt.

Để giúp học sinh củng cố kiến thức Tiếng Anh theo từng bài, VnDoc giới thiệu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit cho các em luyện tập. Các dạng bài tập được đưa ra với các phần từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, đọc, viết, giúp các em nắm vững và hệ thống kiến thức một cách toàn diện. Sau đây mời các em luyện tập.

Question 1:

A. few

B. new

C. sew

D. nephew

Question 2:

A. closed

B. practised

C. asked

D. stopped

Question 3:

A. tired

B. my

C. arrive

D. gift

Question 4:

A. tables

B. noses

C. boxes

D. changes

Question 5:

A. son

B. sugar

C. soup

D. sing

Question 6:

A. conclusion

B. ensure

C. rush

D. mission

Question 7:

A. student

B. study

C. dust

D. must

Question 8:

A. father

B. date

C. hard

D. last

Question 9:

A. chapter

B. rich

C. cheese

D. chemist

Question 10:

A. watches

B. boxes

C. buses

D. tables

Question 11:

A. she

B. mushroom

C. action

D. Asian

Question 12:

A. ensure

B. revision

C. information

D. ancient

Question 13:

A. chef

B. pleasure

C. social

D. discussion

Question 14:

A. division

B. conclusion

C. exposure

D. machine

Question 15:

A. patient

B. station

C. casual

D. mission

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 4 phần Phonetics

1. D2. A3. D4. A5. B6. A7. A8. B
9. D10. D11. D12. B13. B14. D15. C

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Ngữ âm Tiếng Anh 7 Unit 4: Music and arts. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
12 2.566
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm