Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 2

Skills 2 Tiếng Anh 7 mới Unit 11 trang 55

Soạn Anh 7 mới Unit 11: Skills 2 (phần 1 - 6 trang 55 SGK Tiếng Anh 7 mới) được giới thiệu trên VnDoc bao gồm đáp án và hướng dẫn giải cho 5 bài tập trong SGK Tiếng Anh 7 mới phần Skills 2 Unit 11 Travelling in the future.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 học tốt môn Tiếng Anh 7, VnDoc giới thiệu chuyên mục Soạn tiếng Anh 7. Đây là đáp án và các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe và hướng dẫn dịch giúp các em nắm bài học dễ dàng hơn.

Task 1. Look at the picture. Which do you think are the correct options below?

(Nhìn vào hình. Những ý kiến bên dưới em nghĩ đúng?)

Hướng dẫn giải:

1. This vehicle can fly. (Phương tiện này có thể bay được.)

2. It doesn’t need a driver. (Nó không cần người lái.)

3. Learning to drive this vehicle is easy. (Học cách lái phương tiện này thì dễ.)

4. We can’t buy them today. (Chúng ta không thể mua chúng hôm nay.)

5. It is very fast. (Nó rất nhanh.)

Task 2. Now listen and check your answers.

(Bây giờ nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

Audio script:

I’m here at Noi Bai Airport to tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago.

So this vehicle is called TF-X™. It was designed in 2013. But it will take a couple of years before you can own yours. It’s a kind of driverless car and airplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kph — impressive, isn’t it? It has four seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning to drive a TF-X™ is simple: you’ll be able to do it just after a few hours!

Hướng dẫn dịch

Tôi ở đây tại sân bay Nội Bài để cho bạn biết về chiếc xe bay tuyệt vời này. Nó vừa hạ cánh tại sân bay cách đây 15 phút.

Chiếc xe này được gọi là TF-X ™. Nó được thiết kế vào năm 2013. Nhưng nó sẽ mất một vài năm trước khi bạn có thể sở hữu. Đó là một loại xe và máy bay không người lái. Nó có nhiều lợi ích. Với hệ thống tự động của nó, chiếc xe có thể tránh giao thông. Nó có tốc độ 300 kph - ấn tượng, phải không? Nó có bốn chỗ ngồi, vì vậy gia đình hoặc bạn bè của bạn có thể tham gia chuyến đi. Điều thú vị nhất là học cách lái xe một chiếc TF-X ™ rất đơn giản: bạn sẽ có thể làm điều đó chỉ sau vài giờ!

Task 3. Listen again and answer the following questions.

(Nghe lại và trả lời những câu hỏi sau)

Hướng dẫn giải:

1. What is the name of the vehicle? (Tên của phương tiện là gì?)

The vehicle is called TF-X. (Phương tiện này được gọi là TF-X.)

2. How fast can it travel? (Nó có thể chạy nhanh như thế nào?)

It can travel at 300km/h. (Nó có thể đi 300km trên giờ.)

3. In which year was it designed? (Nó được thiết kế vào năm nào?)

It was designed in 2013. (Nó được thiết kế vào năm 2013.)

Task 4. Tick (v) the benefits of this vehicle that are mentioned in the recording.

(Chọn (v) những lợi ích của phương tiện được đề cập trong bài nghe.)

1. It can avoid traffic

(Nó có thể tránh giao thông)

2. It can avoid bad weather.

(Nó có thể tránh thời tiết xấu)

not mentioned

3. It travels fast.

(Nó đi nhanh)

4. You can invite three of your relatives or friends to travel with you in this vehicle at the same time.

(Bạn có thể mời 3 người thân hoặc bạn bè đi cùng bạn trong xe đó cùng lúc.)

5. Learning to driver it is simple.

(Học cách lái xe hơi thì đơn giản)

Task 5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit, include both facts and opinions about the vehicle.

(Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện trong tương lai ở bài học này. Bao gồm cả những sự việc và những lựa chọn về phương tiện)

Hướng dẫn giải:

It is Solar-energy plane. It looks like a normal plane but it has the solar panel on the wings. The panel will catch the sun shine and create the electricity for the plane. It maybe a great invention helping to create the energy and protect environment.

Hướng dẫn dịch

- tên phương tiện

- nó trông như thế nào

- chức năng như thế nào

- bạn nghĩ gì về nó

Nó là máy bay năng lượng mặt trời. Nó trông như máy bay thông thường nhưng nó có tấm pin mặt trời trên cánh. Tấm pin sẽ nhận ánh nắng mặt trời và tạo ra nguồn điện cho máy bay. Nó có lẽ là một phát minh lớn giúp tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường.

* Xem thêm: Write a short paragraph about a future means of transport in this unit

Task 6. Swap your writing with your friend. Find which sentences are facts, and which ones are opinions. Do you agree or disagree with your friend's opinions?

(Trao đổi bài viết với bạn học. Tìm câu nào là sự thật, câu nào là ý kiến. Em có đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của bạn học?)

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh 7 Unit 11: Skills 2. Ngoài ra, để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, mời các em tham khảo thêm: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi giữa học kì 2 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
16 3.697
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm