Trắc nghiệm từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 5: Vietnamese food and drink

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Vietnamese food and drink

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 5: Vietnamese food and drink phần Từ vựng và Ngữ pháp do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 5 bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em tham khảo và luyện tập.

Để giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức Tiếng Anh theo từng đơn vị bài học, VnDoc giới thiệu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit cho các em luyện tập. Các dạng bài tập được đưa ra với các phần từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, đọc, viết, giúp các em nắm vững và hệ thống kiến thức một cách toàn diện. Sau đây mời các em luyện tập.

Bài 1: Find one odd word A, B, C or D.

Question 1:

A. orange

B. tea

C. strawberry

D. banana

Question 2:

A. egg

B. beef

C. chicken

D. salad

Question 3:

A. coffee

B. fruit juice

C. pork

D. beer

Question 4:

A. cakes

B. sweets

C. chocolate

D. milk

Question 5:

A. dinner

B. meal

C. breakfast

D. lunch

Question 6:

A. meal

B. breakfast

C. lunch

D. dinner

Question 7:

A. lemonade

B. soda

C. orange juice

D. bread

Question 8:

A. meat

B. milk

C. egg

D. fish

Câu 2: Choose the best words.

Question 9: I do not have …………. oranges, but I have …………… apples.

A. some/ some

B. some/ any

C. any/ some

Question 10: I am thirsty. I need something ……….

A. drinking

B. drink

C. to drink

Question 11: There isn’t ……………… fruit juice in the fridge.

A. any

B. some

C. a

Question 12: ………………….. ? –There’s some meat and some rice.

A. What’s for lunch?

B. What’s lunch?

C. What’s lunch for?

Question 13: Coffee is ………………………………… .

A. favorite my drink

B. my favorite drink

C. drink my favorite

Question14: What would you like? - ………………………………………..

A. I like some apple juice.

B. I’d like some apple juice.

C. I’d like an apple juice.

Question 15: My hobby is……………………………….. .

A. cooking

B. cook

C. to cook

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 5

1. B2. D3. C4. D5. B6. A7. D8. B
9. C10. C11. A12. A13. B14. C15. A

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 5: Vietnamese food and drink. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.681
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm