Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới Unit 3 phần Writing

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community service

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 3 Community service phần Writing do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em ôn tập và củng cố kiến thức trong Unit 3. Chúc các em làm bài tốt.

Bài tập Trắc nghiệm phần Writing Unit 3 bao gồm 2 bài tập khác nhau sẽ giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng sắp xếp câu và viết câu, từ đó nâng cao kĩ năng viết đoạn văn tiếng Anh. Sau đây mời các em luyện tập.

Bài 1. Rewrite the sentences with the same meaning.

Question 1: This is the first time I have seen him. → I have never..........

A. seen him before

B. saw him

C. saw him before

D. seen he

Question 2: I started studying English 3 years ago. → I have..........

A. start studying English 3 years ago

B. studied English 3 years ago

C. start studying English for 3 years

D. studied English for 3 years

Question 3: I haven't seen him since I left school. → I last..........

A. seen him since I left school

B. seen him when left school

C. saw him when I left school

D. saw him since I left school

Question 4: It started raining two days ago. → It has..........

A. started raining two days ago.

B. started raining two days

C. rainned since two days

D. rainned for two days

Question 5: I have never seen such a beautiful girl before. → She is..........

A. the most beautiful girl I have seen.

B. the most beautiful girl I have saw.

C. the most beautiful girl I saw.

D. most beautiful girl I have saw.

Question 6: We have never had such a cold winter. → It is..........

A. the coldest winter we had

B. the coldest winter they have ever had

C. the coldest winter we have

D. the coldest winter they have ever

Question 7: I have never met such a nice person → It’s the..........

A. nicest person I have ever met

B. nicest person I have ever meet

C. nicest person I met

D. nicest person I have meet

Question 8: It is a long time since we last met. → We haven't..........

A. meet for a long time

B. meet each other for a long time

C. met each other for a long time

D. meet since a long time

Question 9: When did you have it? → How long..........

A. have you had it

B. have you have it

C. did you had it

D. did you have had it

Question 10: She started driving 1 month ago. → She has..........

A. drove since 1 month

B. drove since 1 month ago

C. driven since 1 month

D. driven for 1 month

Bài 2. Match the main clauses with their corresponding reason clauses.

  1. I like to do volunteer work
  2. She couldn't sleep last night
  3. Because the street is full of rubbish
  4. They love this country
  5. They had a bad cold

A. because it was very noisy outside.

B. because they walked in the rain last night.

C. because it’s very peaceful and quiet.

D. because I can make new friends.

E. we’ve decided to clean it up.

Question 1: I like to do volunteer work ____________

Question 2: She couldn't sleep last night ___________

Question 3: Because the street is full of rubbish, _________

Question 4: They love this country _________

Question 5: They had a bad cold __________

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3

Câu12345678
Đáp ánADCDABAC
Câu9101112131415
Đáp ánADDAECB

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1 My hobbies phần Writing. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.539
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới Xem thêm