Trắc nghiệm Ngữ âm Tiếng Anh 7 Unit 3: Community service

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community service

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 3 Community service phần Ngữ âm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em ôn tập và củng cố kiến thức về Ngữ âm trong Unit 3 Tiếng Anh lớp 7 mới. Chúc các em làm bài tốt.

Để giúp học sinh củng cố kiến thức Tiếng Anh theo từng bài, VnDoc giới thiệu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit cho các em luyện tập. Các dạng bài tập được đưa ra với các phần từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, đọc, viết, giúp các em nắm vững và hệ thống kiến thức một cách toàn diện. Sau đây mời các em luyện tập.

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Question 1:

A. blanket

B. calorie

C. donate

D. allergy

Question 2:

A. help

B. benefit

C. elderly

D. garden

Question 3:

A. volunteer

B. collage

C. community

D. doctor

Question 4:

A. provide

B. individual

C. situation

D. children

Question 5:

A. tutor

B. student

C. university

D. discuss

Question 6:

A. volunteer

B. committee

C. guarantee

D. degree

Question 7:

A. chemistry

B. chemical

C. charity

D. mechanic

Question 8:

A. architect

B. church

C. childhood

D. change

Question 9:

A. collage

B. cave

C. cycle

D. cancel

Question 10:

A. child

B. provide

C. mind

D. think

Question 11:

A. mind

B. finding

C. beautiful

D. providing

Question 12:

A. unique

B. university

C. volunteer

D. tutor

Question 13:

A. pepper

B. help

C. concept

D. pepper

Question 14:

A. change

B. architecture

C. chemistry

D. mechanic

Question 15:

A. suggest

B. gadget

C. guarantee

D. greeting

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 3 phần Phonetics

1. C2. D3. C4. A5. D6. A7. C8. A
9. C10. C11. C12. C13. D14. A15. A

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Ngữ âm Tiếng Anh 7 Unit 3: Community service. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.481
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm