Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1 My hobbies phần Reading

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1 My hobbies phần Reading do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em ôn tập và củng cố kiến thức về từ vựng và ngữ pháp trong Unit 1. Chúc các em làm bài tốt.

Đọc hiểu là một trong 4 kỹ năng quan trọng và không thể thiếu trong các bài thi, bài kiểm tra Tiếng Anh. Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 phần Đọc hiểu Unit 1 My hobbies bao gồm 2 bài đọc hiểu khác nhau về chủ đề Sở thích, được để dưới dạng trả lời câu hỏi liên quan đến đoạn văn. Sau đây mời các em luyện tập.

Exercise 1.

Every weekend is important to the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go to school during the week, but they don’t go to school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday and Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1: Mr. Garcia works at the _______.

A. post office

B. bank

C. factory

D. book store

Question 2: Mr. and Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. Saturday

B. Sunday

C. Friday

D. the weekend

Question 3: During the week Jennifer _________.

A. goes to school.

B. plays card.

C. goes to the library

D. plays the piano.

Question 4: On Saturday morning they ________ together.

A. play football

B. go out

C. clean house

D. go shopping

Question 5: Who stays home alone during the week?

A. Jennifer

B. Garcia

C. Max

D. All of them

Question 6: When do the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7: On Sunday evening they play ________ together.

A. card

B. tennis

C. musical instruments

D. piano

Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies and here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It's amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient and careful.

Question 8: When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. at the age of 8

C. in grade 8

D. one year ago

Question 9: What does Lien think about cooking?

A. She thinks it's a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B & C are correct.

Question 10: What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien's mother and grandmother

C. recipes

D. Lien's dishes

Question 11: Where does Lien get recipes from?

A. from her mother

B. from her grandmother

C. from the internet

D. All are correct.

Question 12: What does Lien do with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother and grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 13: What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to Japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Question 14: Where does Cuong learn to carve from?

A. from his father

B. from the internet

C. from a Japanese

D. None are correct.

Question 15: What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it's difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1

Đáp án được bôi đậm bên trên, sau khi làm xong mời các bạn kiểm tra.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1 My hobbies phần Reading. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
9 4.892
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Văn Tựa
    Văn Tựa

    đáp án trên web sai tùm lum ra =]

    Thích Phản hồi 06/05/21
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm