Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals around the world

Ôn tập tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World

Bài tập trắc nghiệm phần Ngữ âm tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals Around The World bao gồm các câu hỏi về trọng âm, giúp các bạn học sinh nâng cao kỹ năng phonetics trong chương trình Tiếng Anh 7 mới.

Nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới được học trong Unit 9 Festivals Around The World, VnDoc giới thiệu chuyên mục Trắc nghiệm tiếng Anh 7 online. Đây là hệ thống bài tập được chia theo từng unit với các kỹ năng khác nhau, như nghe, nói, đọc, viết.... giúp các em củng cố kiến thức từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu hiệu quả.

Mời các em luyện tập thêm:

 • Find the word which has a different stress pattern from the other.
 • Question 1:
 • Question 2:
 • Question 3:
 • Question 4:
 • Question 5:
 • Question 6:
 • Question 7:
 • Question 8:
 • Question 9:
 • Question 10:
 • Question 11:
 • Question 12:
 • Question 13:
 • Question 14:
 • Question 15:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.365
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm