Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films

VnDoc giới thiệu Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films. Bài tập tiếng Anh 7 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, cho các em học sinh làm bài, nâng cao kỹ năng phonetics trong tiếng Anh.

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm các kiến thức trong chương trình tiếng Anh lớp 7 mới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Trắc nghiệm tiếng Anh 7 mới cho các em học sinh tham khảo và ôn tập. Đây là hệ thống bài tập được chia theo từng unit với các kỹ năng khác nhau, như nghe, nói, đọc, viết.... giúp các em củng cố kiến thức được học về từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu hiệu quả.

15 câu hỏi trắc nghiệm Phonetics Tiếng Anh 7

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Question 1:

A. picked

B. promised

C. delivered

D. clicked

Question 2:

A. long

B. boring

C. shocked

D. comedy

Question 3:

A. jumped

B. washed

C. liked

D. loved

Question 4:

A. thread

B. bread

C. beam

D. breath

Question 5:

A. actor

B. acting

C. address

D. action

Question 6:

A. other

B. among

C. potato

D. nothing

Question 7:

A. thumb

B. shoulder

C. poultry

D. slow

Question 8:

A. thorough

B. tomato

C. drunk

D. bus

Question 9:

A. window

B. drunk

C. bowl

D. grow

Question 10:

A. naked

B. talked

C. walked

D. booked

Question 11:

A. animation

B. father

C. safely

D. pavement

Question 12:

A. critic

B. direct

C. illegal

D. sign

Question 13:

A. recommend

B. seatbelt

C. vehicle

D. invetigate

Question 14:

A. cooked

B. booked

C. talked

D. naked

Question 15:

A. opened

B. played

C. wanted

D. filled

Đáp án Trắc nghiệm ngữ âm Tiếng Anh 7 mới

1. C2. B3. D4. C5. C6. C7. A8. B
9. B10. A11. B12. C13. C14. D15. C

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.198
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới Xem thêm