Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 2 Health phần Vocabulary and Grammar

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 2 Health phần Vocabulary and Grammar do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 theo từng Unit bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em ôn tập và củng cố kiến thức về từ vựng và ngữ pháp trong Unit 2. Chúc các em làm bài tốt.

Bài tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 2 phần Vocabulary and Grammar sẽ giúp các em học sinh nhớ và biết cách sử dụng từ vựng về chủ đề Sức khỏe, cũng như biết cách sử dụng More và Less trong tiếng Anh. Sau đây mời các em luyện tập.

Bài 1: Chọn từ khác loại.

Question 1:

A. cough

B. weak

C. headache

D. sore throat

Question 2:

A. sunburn

B. toothache

C. earache

D. unhealthy

Question 3:

A. sick

B. temperature

C. tired

D. weak

Question 4:

A. flu

B. stomachache

C. allergy

D. fat

Question 5:

A. sleep

B. happy

C. live

D. smile

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Question 6: You should eat ______fruits and vegetables because they are good for your health.

A. more

B. less

C. little

D. no

Question 7: She looks very tired after coming back from work. She should rest ______.

A. more

B. less

C. little

D. no

Question 8: We should spend ______time on computer games.

A. more

B. less

C. little

D. no

Question 9: Drink ______ green tea and ______ coffee.

A. more/less

B. less /less

C. little/more

D. no/little

Question 10: Smoking can lead to lung cancer, so smoke ______.

A. more

B. less

C. little

D. no

Question 11: _______ vegetables everyday is important.

A. eat

B. to eat

C. eating

D. eats

Bài 3: Chọn câu đúng.

Question 12:

A. I have stomach ache, so I don't want to eat anything.

B. I have stomach ache, or I don't want to eat anything.

Question 13:

A. My mother eats a lot of fruit and vegetables, so she does exercise every morning.

B. My mother eats a lot of fruit and vegetables, and she does exercise every morning.

Question 14:

A. My cousin, Trang is very fat, but she is too lazy to walk.

B. My cousin, Trang is very fat, or she is too lazy to walk.

Question 15:

A. You can eat less, but you can do more exercise.

B. You can eat less, or you can do more exercise.

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2

Câu12345678
Đáp ánBDBDBAAB
Câu9101112131415
Đáp ánABBABAB

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 2 Health phần Vocabulary and Grammar. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên Vndoc.com.

Đánh giá bài viết
5 3.240
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới Xem thêm