Giáo án Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (Tiết 2)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (Tiết 2) được soạn chi tiết, phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.