Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11

Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài

Dựa vào bảng số liệu sau:

của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

3
3 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài

  Biểu đồ thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển giai đoạn 1990 - 2004

  Nhận xét: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh, từ 1990 đến 2004 tăng lên gấp 2,07 lần, tương đương với 1414 tỉ USD.

  0 Trả lời 14:33 10/09
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài

   Biểu đồ tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển giai đoạn 1990 - 2004

   Nhận xét: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh, từ 1990 đến 2004 tăng lên gấp 2 lần.

   0 Trả lời 14:34 10/09
   • Người Dơi
    Người Dơi

    Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài

    - Nhận xét:

    Nhìn vào biểu đồ và bảng số liệu ta thấy nhóm nước phát triển có số nợ cao và tăng qua các năm.

    Tăng từ 1310 tỉ USD(1990) lên 2724 tỉ USD (2004).

    Trong 14 năm tăng được 1414 tỉ USD.

    Tăng gấp hơn 2 lần và tăng trung bình 101 tỉ USD/ năm.

    0 Trả lời 14:35 10/09
    Địa Lý
    Xem thêm