Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11,

Đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.

3
3 Câu trả lời
 • Người Sắt
  Người Sắt

  - Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

  + Diễn ra vào cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI.

  + Đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao. Đây là các công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới, với hàm lượng tri thức cao.

  + Bốn công nghệ trụ cột, có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.

  - Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

  + Làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tạo ra những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.

  + Tác động ngày càng sâu sắc, làm cho nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang một loại hình kinh tế mới, dựa trên tri thức, kĩ thuật, công nghệ cao, được gọi là nền kinh tế tri thức.

  0 Trả lời 14:27 10/09
  • Ma Kết
   Ma Kết

   - Đặc trưng: sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao, các công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới, với hàm lượng tri thức cao.

   - Tác động:

   + Làm xuất hiện nhiều ngành mới.

   + Tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.

   + Tác động sâu sắc làm kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế tri thức.

   0 Trả lời 14:27 10/09
   • Bi
    Bi

    Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là sự xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao, đó là công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học với hàm lượng tri thức cao.

    - Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

    Làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

    Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ trên thế giới và trong các quốc gia.

    Làm nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.

    0 Trả lời 14:28 10/09
    Địa Lý
    Xem thêm