Nguyễn Linh An Toán học Lớp 10,

Ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề

Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề.

3
3 Câu trả lời
 • Thiên Bình
  Thiên Bình

  VD về câu là mệnh đề:

  5 là số nguyên tố

  Sắt là kim loại.

  VD về câu không phải là mệnh đề:

  Hôm nay là thứ mấy?

  Trời đẹp quá!

  3 Trả lời 14:08 13/08
  • Phước Thịnh
   Phước Thịnh

   Sắt là kim loại là câu mệnh đề

   Hôm nay là thứ mấy? không phải là câu mệnh đề

   3 Trả lời 14:11 13/08
   • Captain
    Captain

    Ví dụ câu là mệnh đề:

    3 là số nguyên tố

    Ví dụ về câu không phải là mệnh đề:

    Trời nắng quá

    2 Trả lời 14:09 13/08
    Toán học Xem thêm