Chungg Kimmm Hóa học

Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển hóa sau: CaC2->C2H2->C2H6-> C2H5Cl

1.Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển hóa sau (ghi điều kiện nếu có)

CaC2->C2H2->C2H6-> C2H5Cl

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Đi Bộ
  Gấu Đi Bộ

  CaC2 + 2H2O -> C2H2 + Ca(OH)2

  C2H2 + 2H2 -> C2H4

  C2H4 + H2 -> C2H6

  C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl

  0 Trả lời 23:14 22/03
 • Quỳnh Trâm
  Quỳnh Trâm

  CaC2 + 2H2O -> C2H2 + Ca(OH)2

  C2H2 + 2H2 --Pd/PbCO3--> C2H4

  C2H4 + H2 -- Ni, to --> C2H6

  C2H6 + Cl2 ---á/s--> C2H5Cl + HCl

  0 Trả lời 15:18 23/03
 • Thùy Chi
  Thùy Chi

  cảm ơn nhé

  0 Trả lời 15:18 23/03

Hóa học

Xem thêm