Trà Trần Toán học

Viết số tự nhiên lẻ, số tự nhiên chẵn lớp nhất có 5 chữ số khác nhau

7
7 Câu trả lời
 • Cô Độc
  Cô Độc

  12:

  Số số hạng :

  ( 9999 - 1001 ) : 2 + 1 = 4500 ( số )

  13.

  (999 - 10) : 1 + 1 = 990 (số)

  15.

  B = {2; 4}

  18.

  dạng tổng quát: abcda

  Trả lời hay
  1 Trả lời 23:50 03/07
  • Nga Nguyễn Thị Thanh
   Nga Nguyễn Thị Thanh

   lẻ : 97531

   chắn : 86420

   0 Trả lời 20:51 14/09
   • Duong Lê
    Duong Lê

    Ok

    0 Trả lời 18:32 16/10
    • Hân Huỳnh
     Hân Huỳnh

     Tui chịu

     0 Trả lời 19:43 24/10
     • Đường tăng
      Đường tăng

      11.

      STN lẻ: 10235

      STN chẵn: 10234

      0 Trả lời 23:49 03/07
      • Nga Nguyễn Thị Thanh
       Nga Nguyễn Thị Thanh

       lớn nhất mà

       0 Trả lời 20:52 14/09
     • Bơ

      19.

      202 ; 220; 400

      20

      giá trị là 7 000

      0 Trả lời 23:50 03/07
      • Bà Tuệ
       Bà Tuệ

       Cô Độc

       12:


       Số số hạng :


       ( 9999 - 1001 ) : 2 + 1 = 4500 ( số )


       13.


       (999 - 10) : 1 + 1 = 990 (số)


       15.


       B = {2; 4}


       18.


       dạng tổng quát: abcda

       0 Trả lời 15:55 09/08

       Toán học

       Xem thêm