381 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Quản trị nhân lực

381 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Quản trị nhân lực

381 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Quản trị nhân lực được VnDoc tổng hợp gửi đến các bạn chuyên ngành Quản trị nhân lực tham khảo và sử dụng. Mời các bạn tham khảo.

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh

Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị nhân lực

 1. 100 per cent premium payment: Trả lương 100%
 2. A system of shered values/ Meaning: Hệ thống giá trị/ý nghĩa được chia sẻ
 3. Ability: Khả năng
 4. Adaptive: Thích nghi
 5. Adjusting pay rates: Điều chỉnh mức lương
 6. Administrator carde/High rank cadre: Cán bộ quản trị cấp cao
 7. Aggrieved employee: Nhân viên bị ngược đãi
 8. Aiming: Khả năng nhắm đúng vị trí
 9. Air conflict: Mâu thuẩn cởi mở/ công khai
 10. Allowances: Trợ cấp
 11. Annual leave: Nghỉ phép thường niên
 12. Application: Form Mẫu đơn ứng tuyển
 13. Apprenticeship training: Đào tạo học nghề
 14. Appropriate status symbols: Biểu tượng địa vị phù hợp
 15. Arbitrator: Trọng tài
 16. Assessment of employee potential: Đánh giá tiềm năng nhân viên
 17. Aternation Ranking method: Phương pháp xếp hạng luân phiên
 18. Audio visual technique: Kỹ thuật nghe nhìn
 19. Average: Trung bình
 20. Award/reward/gratification/bonus: Thưởng, tiền thưởng
 21. Behavior modeling: Mô hình ứng xử
 22. Behavioral norms: Các chuẩn mực hành vi
 23. Benchmark job: Công việc chuẩn để tính lương
 24. Benefits: Phúc lợi
 25. Blank (WAB): Khoảng trống trong mẫu đơn
 26. Board interview/Panel interview: Phỏng vấn hội đồng
 27. Bottom-up approach: Phương pháp từ cấp dưới lên cấp trên
 28. Breakdowns: Bế tắc
 29. Buisiness games: Trò chơi kinh doanh
 30. Bureacratic: Quan liêu, bàn giấy
 31. Career employee: Nhân viên chính ngạch/Biên chế
 32. Career planning and development: Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp (Thăng tiến nghề nghiệp)
 33. Case study: Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống
Đánh giá bài viết
1 5.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh chuyên ngành Xem thêm