Những câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng Tiếng anh

Câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng Tiếng anh

Kế toán luôn là một trong những ngành nghề được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường tuyển dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và liên doanh. Để phục vụ các bạn đang có nhu cầu ứng tuyển cho các công ty đòi hỏi điều kiện ngoại ngữ, VnDoc.com xin chia sẻ các câu hỏi tiếng Anh phỏng vấn kế toán viên trong bài viết hôm nay.

Từ điển thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh

Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt

200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

I. Những câu hỏi phỏng vấn chung ngành kế toán

1, How would you describe yourself? (Giới thiệu bản thân)

Kế toán viên, nhất là kế toán cho một công ty nước ngoài đòi hỏi nhiều kĩ năng. Sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho nhà tuyển dụng khi đưa ra một câu hỏi tiếng Anh phỏng vấn xin việc kế toán khái quát, và cũng là cơ hội cho kế toán viên bộc lộ vài khả năng của bản thân.

Nên đưa ra một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ như ví dụ sau:

- I want to become the best accountant ever. Let me tell you specifically how I've prepared myself. I am an undergraduate student in finance and accounting at Foreign Trade University. I'm positive, motivated and hard-working person. Both aspects have prepared me well for this career.

- Tôi muốn trở thành kế toán viên tốt nhất từ trước đến nay. Hãy để tôi nói cụ thể rằng tôi đã chuẩn bị như thế nào. Tôi đã tốt nghiệp ngành tài chính và kế toán tại Đại Học Ngoại Thương. Tôi là người tích cực, năng động và chăm chỉ. Cả hai khía cạnh này đã giúp tôi chuẩn bị tốt cho sự nghiệp kế toán.

2, Why do you want to become an accountant? (Tại sao bạn lại muốn trơt thành kế toán)

Nghề kế toán đòi hỏi sự tâm huyết rất lớn, nếu thiếu đi điều đấy kế toán viên sẽ rất nhanh chóng trở nên căng thẳng và chán nản trước vô vàn những con số và phép tính. Những câu hỏi tiếng Anh phỏng vấn xin việc kế toán như vậy được nhà tuyển dụng đưa ra để đánh giá sự nhiệt tình với công việc của kế toán viên tương lai

Cần tránh những câu trả lời dưới đây:

- I studied accounting at the University. That's why I want to become an accountant. What else should I do?

- Tôi học kế toán tại trường Đại Học. Đó là lý do tại sao tôi muốn trở thành kế toán. Tôi còn biết làm gì?

Nên đưa ra những câu trả lời thể hiện được khả năng cũng như quyết tâm của bản thân:

- I really like to work with numbers. To cut tax expenses in a legal way fascinates me.

- Tôi thực sự thích làm việc với những con số. Tôi cũng rất giỏi trong việc cắt giảm thuế một cách hợp pháp.

- Every one of us has some skills and some predispositions. I am good in accounting. People like what they are good at, so I like to do accounting. That's why I prefer this job.

- Ai cũng có năng khiếu. Tôi giỏi kế toán. Mọi người thường thích cái mà họ giỏi vì thế tôi thích kế toán. Đấy là lý do tại sao tôi thích nghề này.

3, Why do you want to work in this company? (Tại sao bạn muốn làm việc cho công ty này)

Nhà tuyển dụng không muốn tuyển một ứng viên rải hàng trăm hồ sơ ở các công ty khác nhau. Nhà tuyển dụng muốn tuyển những ứng viên đã nghiên cứu kĩ càng về mục tiêu công việc cũng như bản chất công ty.

Hãy khéo léo với những câu trả lời như:

- I have researched a lot about your company before my interview. I really like the working environment here, as well as your reward policy. I believe that I can really suit this environment and feel good working here, as well as other people can feel good co-operating with me. That's why I want to work for you and not somewhere else.

-Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về quý công ty trước khi phỏng vấn. Tôi thực sự thích môi trường làm việc nơi đây cũng như các chính sách khen thưởng của công ty. Tôi tin rằng tôi thực sự phù hợp với môi trường này và làm việc tốt ở đây, cũng như đồng nghiệp khác có thể hợp tác tốt với tôi. Đấy là lý do tại sao tôi muốn làm việc cho quý công ty mà không phải một nơi nào khác

II. Câu hỏi phỏng vấn chuyên ngành kế toán

1, What are the qualities that make for a good accountant? – Theo bạn để làm một kế toán giỏi cần những phẩm chất gì?

2, Tell me about an invoice discrepancy you discovered and how you resolved it? – Hãy nói về một sự chênh lệch hóa đơn bạn phát hiện được và cách giải quyết?

3, Give me examples of the accounting reports you have prepared? – Cho tôi xem ví dụ về các báo cáo kế toán bạn đã chuẩn bị?

4, What is another name for a real account in accounting? Is it a permanent account or a temporary account? – Tên gọi khác cho một tài khoản thật trong kế toán là gì? Nó là tài khoản vĩnh viễn hay tạm thời?

5, Have you ever been involved in an invoice dispute? How did you manage the problem? – Bạn đã bao giờ tham gia vào một cuộc tranh chấp hóa đơn? Bạn làm thế nào để quản lý vấn đề?

6, What do you consider to be the biggest challenge facing the accounting profession today? – Theo bạn, thách thức lớn nhất hiện nay với nghề kế toán là gì?

7, What is difference between account payable and bills payable? – Bạn cho biết sự khác biệt giữa tài khoản thanh toán và hóa đơn thanh toán là gì?

8, What are the steps involved in finalization? – Các bước liên quan đến việc quyết toán là gì?

9, Why do you want to work as an accountant? – Tại sao bạn lại muốn làm công việc kế toán?

10, Which area of accounting are you strongest? Which area of accounting would you like to improve? – Mảng kế toán nào là thế mạnh của bạn? Và bạn muốn cải thiện mảng nào của kế toán?

11, Tell me about a time where you took the lead on an accounting project. What steps did you take to make sure that everybody remained focused on the goal? – Hãy kể về khoảng thời gian mà bạn dẫn đầu một dự án kế toán. Cần những bước nào để đảm bảo rằng tất cả mọi người vẫn tập trung vào mục tiêu.

Đánh giá bài viết
3 17.454
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh chuyên ngành Xem thêm